V. I. Leninovi

Jestliže Bohem Rus je opuštěna

nižádný šat jí krásu nevrátí

ze zneuctěných trosek holá stěna

zbyla, a zas ji plamen zachvátí

 

Když z hrobu vstává samoděržec divý

a podlévá se krví jeho zrak

a v jeho uzdě kůň se zmítá živý

a nedává se, kroutí se jak had

 

Ty měl bys blesky modré moře změřit

kdo, ne-li ty ten šarlat podvodný

zdvih první jako třepotavé „Věřit“

do smolných stěžňů výšek-pochodní

 

Církev jsi zkroutil jak oharek svíce

starověr zmlkl hrůzou z bezedna

Na patriarchův trůn, kam nedosedne více

tvůj věrný biřic dlí teď usedna

 

Myšlenky také nutně musí

vznášet se vzhůru, v nebe výšiny

tak sloupy kouře mocnými, co dusí

nad Rusí zvedls strašné vidiny

 

Ty nekrášlils ji závojíčkem bílým

ji – nevěstu – v manželskou robotu

jako mnich žebravý jen dívala se tklivým

vychladlým zrakem v černou temnotu

 

To od studu, jak odlesk po požáru

(Bože, jak ženich strašný byl a zlý!)

A pocítivši hrůzu pekelného žáru

prchala v step, tam ve kraj zamrzlý

 

A nemoh bys ni v žertu sáhnouti si

na svatou ruku její panenskou

Ty přivedl jsi děvku místo Rusi

na svoji loď tak vratkou, nehezkou

 

A Labuť-carevna si divou našla cestu

a do mlhy se vznesla bez křiku

Pročpak teď hrozíš tak hlavnímu městu

ohněm svých ocelových křižníků?

 

O nové Moskvě blouzni tedy dále!

Proč vůbec jsi na Svaté zemi žil?

Stín samozvance provází tě stále

tím Kremlem, který´s tolik ponížil.

 

(1923)

 

Z ruštiny přeložil Michal Laštovička