Pistole

Po zhlédnutí jakéhokoli z výtvorů F. A. Skály (1984, Praha) odcházíme prožít několik minut či dní do jiných časů. Svět skončil? Nebo jsme se ještě nenarodili? Nic nemá pevný tvar, ani funkci. S jistotou víme, že se nacházíme ve světě, kde lítají plameny, špalky, šrouby, plechy. Vedle hrabkají křepelky, kadí na bubny.

Potkáte-li v lese, na hradě Skálu, popřípadě s jeho tlupou, a bude-li mít čas, můžete se spoustu věcí naučit.

My vám tu přinášíme zbraň z roku 2009. Zakončil s ní studia na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze v ateliéru Sochařství u Jiřího Beránka. Od roku 2000 je členem seskupení LSJ.