odjinud

Jak se chápání jazyka a básnické tvorby promítlo do filosofie Sørena Kierkegaarda a Martina Heideggera, zkoumal Jiří Olšovský v Světu literatury č. 41 (2010).

„(Italským) údělem“ básníka, kritika a překladatele Karla Bačkovského (1878–1901) se zaobíral Michal Topor v 1. čísle 2. ročníku (2010) časopisu pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století Střed/Centre.

Zdeněk Kalista jako literární kritik je téma i název studie Vojtěcha Malínka v České literatuře č. 2/2010.

Vloni pořízený rozhovor Ireny Kraitlové se Zdeňkem Pešatem o Milanu Jankovičovi při příležitosti jeho osmdesátin najdeme v časopisu Slovo a smysl č. 11/12 (2009).

Dosud nepublikovanou improvizovanou řeč Bohumila Hrabala k tvůrcům inscenace jeho textu Hlučná samota v Ostravě (na scéně tamního Loutkového divadla ji v roce 1984 režíroval Jan Kačer, po 12. repríze byla inscenace zakázána) otiskl v Theatraliích č. 1–2/2009 Jiří Štefanides.

Monodrama Milady Součkové Historický monolog (Zpověď prezidenta Emila Háchy) představila v červnovém čísle časopisu Národní divadlo Lenka Jungmannová. Táž autorka analyzovala v České literatuře č. 2/2010 prakticky neznámé dramatické dílo Věry Linhartové. (Studie má výmluvný název Převod řeči do nemluvení a translace ticha do slov.)

S obrazem Egona Bondyho, jak jej v Respektu č. 22/2010 v seriálu Česká inteligence podal Pavel Kosatík, silně nesouhlasil Martin Machovec (Respekt č. 24/2010, rubrika Dopisy, s. 13). Nejvíc mu vadilo podcenění filosofické části Bondyho díla.

V recenzi Zvukové kroniky Divadla Járy Cimrmana (Radioservis 2010) Vladimír Just v Lidových novinách 29. 5. 2010 přesně odlišil autorsko-herecké typy Zdeňka Svěráka („pěstitele mýtu“) a Ladislava Smoljaka („disidenta mýtu“).

Dosud nehranou Gaunerskou komedii se zpěvy a tanci Protentokrát zbohatnem Pavla Landovského otiskl časopis pro studium scénické tvorby Disk č. 32 (červen 2010).

Nekrolog Jana Balabána, jenž „viděl dramata v srdcích osamělců“, napsal do Katolického týdeníku č. 19/2010 Jaroslav Med. Proslov Petra Hrušky, jenž zazněl při rozloučení se spisovatelem v Ostravě 30. 4. 2010, otiskl Host č. 5/2010. V Divadelních novinách č. 11/2010 se k Balabánovu úmrtí vyslovil Ivan M. Jirous.