Práce jako na kostele

Štěpánka Bláhovcová (nar. 1981) je absolventka Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Kniha Práce jako na kostele je její magisterská práce z roku 2008, kterou v roce 2009 vydalo sdružení MAS Český Západ společně s FUD UJEP Ústí nad Labem. Nedávno získala hlavní ocenění European Design Awards 2010 v Rotterdamu v kategorii Knižní layout. Kniha představuje sakrální památky z regionu Český Západ vybrané k rekonstrukci, zároveň však i příběhy lidí, zapojených do záchrany kostelů (mj. v Křivicích, Otíně či Okrouhlém Hradišti). Vtipný design autorka doplnila vystřihovánkou modelu kaple sv. Máří Magdalény na vrchu Krasíkov či náplastmi na památky. Jednotlivé kapitoly s texty kolektivu autorů, dokumentujícími aktivismus spojený s opravami kostelů, mají odlišný vtipný vizuální charakter. Kniha obsahuje i další materiály a slouží jako návod pro ty, kdo se chtějí zapojit do záchrany památek.