eskA2látor 3

Na internetu se objevil návrh novely autorského zákona, který se ministerstvo kultury zatím zdráhá veřejnosti oficiálně poskytnout. Vypadá to, že o samotné autory jde čím dál méně – nasytit je třeba především kolektivní správce autorských práv. Nově se zpoplatní takzvaná osiřelá díla, u nichž není znám autor. Doslova likvidační může být pro malé obecní knihovny návrh, podle kterého nebude zpoplatňován počet kopií, ale každý jednotlivý stroj (tiskárna nebo kopírka). Za jeden knihovna zaplatí 700 Kč, za dva už 2 100 Kč měsíčně. Dovedu si představit, že se knihovna v malém městě těchto vymožeností raději zbaví a „nadstandardní“ služby přestane nabízet. Možná by si zákonodárci měli uvědomit, že autorské právo tak, jak platí dnes, je už zoufale zastaralé (proč by měl pobírat autorské honoráře pravnuk autora 70 let po jeho smrti?). A že místo uvalování daní na datové nosiče nebo snad dokonce tužku a papír by měli hledat peníze na smysluplnou podporu živé kultury.