Setkání na rozcestí

František Janýš Novotný (nar. 1983) dokončil studia vizuálního designu na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Součástí multimediální knihy Setkání na rozcestí, která je jeho diplomovou prací, je publikace Setkání mezi továrními zdmi a videodokument Malá setkání. Stostránková kniha dokumentuje takzvané sociálně vyloučené lokality v Ústí nad Labem. Krátké deníkové povídkoidní texty jsou doplněné ručně psanými citacemi, ilustracemi-mapkami a fotografiemi. Autor společně se sociální pracovnicí Janou několik měsíců navštěvoval domácnosti, mluvil s lidmi a popsal životní prostředí většinou romských obyvatel, místa, kterých se někteří Ústečané bojí.