eskA2átor 3

Kolega z jedné pražské umělecké školy si mi před drahným časem stěžoval, že už nemá volný vstup do pražské Národní galerie, ten zůstal jen studentům AVU (kde ředitel NG přednáší). Inu, každý je zodpovědný za vlastní výběr školy, řekl jsem mu tehdy, chlapče, nereptej. A teď už si stěžovat vůbec nemůže, protože od 6. října se ruší další vymoženosti, rozpínající se jako bolševník v galeriích evropských metropolí, a všichni dostaneme rovnou šanci vidět umění za rovnou cenu. Toho dne totiž v NG zanikají volné první středy v měsíci a zrušena je prodloužená otevírací doba, která tyto sporadické středy provázela (místo ve 20.00 se zavře v 18.00). Ruší se také systém zvýhodněného vstupného po 16. hodině. Galerie tak bude místem klidné, důstojné a přehledně ohraničené kontemplace každý den v měsíci mimo pondělí. Mluvčí NG požádala mailem novináře, ať o tom informují veřejnost. Činím tak.