I ty můžeš zpomalit otáčení Země

Przemysław Jasielski (nar. 1970) vystudoval Akademii výtvarných umění v polské Poznani. Tvoří sochy, instalace, objekty a kresby – především s tématy zvuku a rytmu. Zajímá ho technologická interakce člověka s okolím a „stopy“, které člověk zanechává na Zemi. Jeho práce se pouštějí do zvláštní hry s imaginací a znalostmi diváka a s jeho návyky uspořádanými rutinou světa. „Souprava pro regulaci rychlosti otáčení Země“ zahájila v roce 2003 v Montrealu sérii zatím tří projektů „Souprav pro regulaci“. Je to instalace umožňující každému zpomalit otáčení Země. Vychází z údaje, že Země je otáčející se koule, a pomocí stručného, matematicky a fyzicky podloženého postupu dokazuje, že zvednutí hmoty dřevěné krychle do výšky tří metrů prodlužuje den o 7,8 x 10-24 s. Nyní Przemysław Jasielski pracuje na „Soupravě pro regulaci globálního oteplování“ pomocí deky z mořské mlhy, kterou bude na podzim prezentovat v Soulu.