#43/2006

maďarské umění

koupit v digitální podobě
editor
Vydání: 25/10/2006
editorial

smutné výročí událostí z roku 1956 jsme se rozhodli uvést dobrou zprávou o záviděníhodném stavu současné maďarské kultury: hudby, divadla, literatury, ale především filmu, s nímž se ten český nemůže, nechce (a kvůli lhostejným distributorům) ani nebude měřit. Číslo je plné ďáblů, smrti, tance, roztodivných těl a současných mystických veršů. Ohledejte, jste-li ochotni a připraveni, barokní rozměry dneška. Filmové příspěvky čísla financuje Odbor hromadných sdělovacích prostředků MK ČR. – Komentář našeho německého dopisovatele B. Jungia k novému francouzskému zákonu o popírání genocidy Arménů v otomanské říši (2) doplňujeme výběrem Felixe Xavera z francouzského tisku na totéž téma (22); a v glose chválíme jednoho ministra, což je pamětihodné osvěžení pouti našeho listu.

Anjelsky spravedlivé čtení!

Libuše Bělunková

komentář

Evropsko-turecké paradoxy

...
recenze čísla

Bílé dlaně

Film jako virtuózní gymnastická sestava

...
literatura

Fridrich Bridel

Tři etapy jedné životní pouti

...

Nejstrašnější dětství

Módní autor Augusten Burroughs vzpomíná

...

Od Komenského až k Rejchrtovi

Publicista Vladimír Novotný podoben své touze

...

Pompa Funebris

...
film

Maďarské tango s ďáblem

Démonologie kamery ve filmech Bély Tarra a Benedeka Fliegaufa

...

Stůj a běž budapešťské periferie

Odstíny debutu Čerstvý vzduch

...

Taxidermie

Torza z divného masa

...
divadlo

Experiment a tradice

Co se děje v současném maďarském divadle

...
hudba

Maďarská dílna

Zakázané rádio a zvukoví průvodci

...
výtvarné umění

Tiché zvuky, tiché pokoje

Intercity: souboj pražského a berlínského designu

...

Zlínský okruh není prázdný pojem

...
esej

Auschwitz zítra

...
rozhovor
společnost

Bezčasí v půl čtvrté

K dokumentu o šťastných lidech bez peněz

...

Dotkli jsme se citlivého tématu

O významu polského Institutu národní paměti

...

Moc slánštiny

Poválečná sovětizace československé kultury

...

Rozpolcený Západ ve svobodném světě

Ashova kniha vyzývá k drobné práci

...

Trh banalit

K poetice předvolebních hesel

...