The Beehive Design Collective

Kolektiv včelího designu se zaměřuje na vytváření graficky propacovaných plakátů jakožto alternativního nástroje vzdělávání. Rozměrné plakáty obsahují obvykle složité vizuální vyprávění, ilustrující – a zároveň dekonstruující – různé politické a společenské události a jevy. Vznikají kolaborativním procesem na základě obsáhlého výzkumu. (Ten vysvětlují následovně: „Mnoho dělnic ve skutečnosti tráví dlouhé hodiny pilováním našich grafik. Některé pracují na konturách, jiné stínují. Pokud má včela talent pro ilustrování rostlin, pracuje na flóře a fauně rozprostřené napříč grafikou. Podobně jako komiks je tak obraz rozvrstven, s tím, že různé včely mají různé úkoly. Takto vzniká dobře zorganizovaná, někteří by řekli uniformní, textura.“) Grafiky mají sloužit jako nástroj politické organizovanosti rozbíjející informaci do stravitelnějších porcí, jako pomůcka pro vzdělávání. Například obraz Plan Colombia ilustruje destruktivní vliv americké zahraniční politiky a korporátní monokultury a odhaluje lež drogové války coby kouřovou clonu zastírající zájmy korporací o přírodní zdroje Amazonie. K obrazu existuje podrobný popis jednotlivých scén. Obsahuje například hnízdo W.A.S.P. (V.O.S.A. – zkratka ovšem znamená také White Anglo Saxon Protestants, Bílí anglosaští protestanti), z něhož odlétají skupiny Poutníků a Conquistadorů, Soudce, Misionář, Generál..., a v protikladu k tomuto hnízdu mravenčí komunitu ve spirále dole na zemi. The True Cost of Coal (Skutečná cena uhlí) se zaměřuje na souvislost mezi těžbou v Apalačském pohoří a klimatickými změnami a zachycuje protestní hnutí. Od roku 2000 se kolektiv věnuje také restaurování staré farmářské haly z roku 1905 ve svém domovském městě Machias ve státě Maine, kde pořádá kulturní akce pro místní komunitu. Při svých četných vzdělávacích cestách vysvětluje na základě plakátů různé události. Kolektiv v současnosti čítá asi čtrnáct stálých (především) členek, další včetně dobrovolníků se na činnosti podílejí částečně. Více informací na www.beehivecollective.org.