Kříž bratrství (linoryt)

Lukáš Kudrna (1980) žije a pracuje v Plzni. Tam také vyučuje kresbu a malbu, grafické techniky, figurální kresbu, technologii a dějiny 
výtvarné kultury. V roce 2005 dokončil studium na Vysoké škole 
umělecko-průmyslové a momentálně se zabývá malbou, pronikáním 
do přírody, psaním textů a nahráváním hudby pro kapelu Umbrtka.

Prší ve středu a Pán časně vstává

Musí se gulášů realita

A lidí s knírem co ho jedí

Je naprosto neúprosná

Ve čtvrtek prší u řeky, ale i do ní

A tak to chci

Pršet musí, a když už, tak i do řeky

To nevadí

(Týden, z alba Ivo)