Cirkus Tibet

 * * *

Báseň v kulturních časopisech nikdy nemůže nic ilustrovat, je svá a ničí. Bez obav ze vzlínání hlavního tématu čísla uvádíme nové dílo jednoho z mála českých básníků, který plodí i originální literární publicistické texty a pomáhá v lidskoprávních případech. Zpívá a úlevu nepřináší Regent královny Poesie.

 

(volně dle Maka Dizdara)

 

I ptal se jest jednou jeden

Ctihodný vyptávač

Co a kam a proč a zač

A kde že je ten Tibet?

 

A tázaný věděl hned jak mu odpovědět

Tibety, ty Tibety

Na horách jsou rozsety

 

 

 

 * * *

 

Když jsem šel z Kampy

od lámy Rampy

v krčmě „U pampy“

dal jsem si žejdlík piva – tuzemské campy

a vydal se hledat nové kampy.

Už svitly lampy

 

 

 

 * * *

 

Vodopády tibetské

mají zvuky nebeské

a ledopády

mají hory rády

tamní držkopády

v legendách jsou známy!

 

 

 

 * * *

 

Lítá moucha Pótalou

má nožičku troufalou

sedne tam a sedne sem

proletí se nad plesem

 

když už klesá únavou

odpočine pod skalou

a yettimu při siestě

bzučí píseň toulavou

 

 

 

 * * *

 

Až bude ti chybět kakao

šoupni si partičku macao

až budeš dojit jaky

šoupni si partičku taky!

 

 

 

 * * *

 

Tibet v noci

 

 

 

 * * *

 

Tibet, Tibet

alef, beth

isn’t bad

in my bed

 * * *

 

Ty, touho, která se vineš

dračí smyčkou k bezednému nebi

mojí myslí, tím zoufalým oblakem

slyš, co jediné mi za verš stojí:

 

dobrá je láska, i přátelství dobré je

 

 

 

 * * *

 

Takový spěch jakým nastává jitro

Poesie víno každý rád vyplivne

Hranaté je a studí nocí

Dne vprostřed zakalí temnotou zrak

Dívky z něj šílejí, mužové kanou

Smrt loučí se hněvivým „nashledanou!“

a Bůh se tlemí,

jasem duch jásá;

v radosti Poesie rmutná krása!

 

 

 

 * * *

 

Ty, zlatoloktá, přísvite jitra v ženském hávu,

která jsi bděla nad mými jitry!

diadém Radosti tvé čelo zdobí provždy

úsměv ti v motýlu navěky zpečetil rty

 

a potom jdi

Kadidlo zapal a zase jdi

 

Takový spěch, jakým nastává jitro

 

 

 

 * * *

 

Kam chvátala jsi před úsvitem

 

 

 

 * * *

 

Tělo své plamům vzmar dej

Tak budeš spokojen

Tělo vzmar plamům vrciž

Tak budeš spokojen

Chřestýšům krajkové límce

Rozdej

Krepový sáček tvou bude urnou

Chvíli

Posečkej Slunko za obzorem

Než vyjdu

To zase potrvá

Ďábel ať moje řádky přečte

Když spasitelný Buddha

Spal

Noc pluje dál

My žijem

Sotva

Spánek náš

Kotva

Ty jseš

Dál

 

 

 

 * * *

 

Tento chléb ti byl předurčen

Zas jiný chléb ti byl odepřen

Jsi vězeň v církevní muničce

Své tělo proto vzmar plamům dej!

 

 

 * * *

 

Až půjdeš se svou žábou spát

Déšť půjde ti vstříc a tvůj kat

Tvá marnost do růžence navlečena

Bude tě hřát

 

Už nikdo neví, co bys rád

Co z tebe padá do Památníku Dní

Jež na Věčnou Paměť Byly Ustrojeny

By Památník Mohl Stát

 

Tak vede tvá cesta skrz temnotami

Zatímco jiní hrdě jdou temnotami

a jenom

Neomylné Světlo zůstává Plodné

Zatímco my mřeme

 

Tah trvá dál

Noci tvé jsou sčteny

Dál dmou se tvoji prsí

Dále se na tebe leckdo prsí

Dál žasnou dnové naši

a Noc

Úlevu nepřináší

 

 

 

 * * *

 

Zas jiný kanonýr tam bil

Do hradeb mých to byl vám střet

Že zapomenul nedělí a  střed

Vprostřed běd

Rmut do mých kadeří usedal

Alfeiův kalný proud v dáli se hnal

Ve víně červ marně kroutil se

a naříkal

Však oslyšen byl

Potěchy té, když Chronos ten střet

sťal;

takový vzdech svět nepoznal!

 

 

 

 * * *

 

maňana, jseš za horama,

kde Slunce běsem posedlé

slouží tmám

 

 

 

 * * *

 

Strom k věčnosti

rozkvétal a nyní

se v ní pne

Doufám,

že Luna i její vděčné

dál plují nebem,

kosmickou mlhou

 

 

 

 * * *

Vít Kremlička (nar. 1962) publikoval poprvé v osmdesátých letech minulého století v samizdatu sbírkami Autentický kulovátor, Zvonění a Oblouk. Dále byl tištěn v Revolver Revue a Paternosteru. V roce 1991 získal Cenu Jiřího Ortena za novelu Lodní deník. Je autorem básnických sbírek Cizrna (1995), Amazonia (2003), Země Noc (2006), Prozatím (2002) a Tajná cikánská kronika (2007), novely Manael (2005), sbírky povídek Zemský povídky (1999), dramatu Spravedlnost pro Leonarda Peltiera a mokřadní organismy chráněné Ramsarskou konvencí (1996). V roce 2011 získal Cenu Revolver Revue.