Mimo epopej (Čekání na marathon)

Novou báseň Petra Krále lze chápat nejen jako „deník neúspěšného vynálezce“, ale i jako text, v němž se skrytě, o to však rafinovaněji odrážejí aktuální témata.

1

 

Báseň by taky měla umět být jen deníkem

neúspěšného vynálezce

 

I ti jejichž existence je plán: vychovat děti

stát se náměstkem

zároveň podléhají jen přílivům a odlivům dní

co statisté z jejich okraje

Když z ticha poledního place Dauphine

přejdeme po mostě k bulváru přetnou nám

na přechodu cestu

borci chodeckého závodu sotva pak

dosedneme na terásku

strhne se bouřka

 

Hned nato město zas patří neviditelné zvěři

V holičstvích se osamělé holičky činí jen

kolem lesku nůžek

a koule rozjíveného ozónu

U krajů vyklizených ulic se sotva šušká

jako když tudy mají táhnout velrybu

Ven vyšli i zpozornělí ničemové

 

V ústí ulice se na pohyblivé plošině

zvedá ke kamionu vážný pytel dek

Ve výloze k níž se stísněně tiskneme

výhružně mlčí japonsky potištěné plechovky

 

Naše měna je už dávno krytá

jen blednoucím slunečním zlatem

 

 

 

2

 

Vzdor Mickiewiczovi

(„Všechen vzduch Arabistanu sotva stačí

vyplnit mé plíce“) nejsme bez možností

nedohledné bloudění ulicemi řádků

v diáři od platných adres ke škrtnutým

a zpátky

Dodnes taky rozsáhlý sortiment lokomotiv

velkých i těch docela drobných

které kloužou ránem jen z ohbí paže k zápěstí

 

Jsem Who skládám se ti k nohám

se vším zítřejším tiskem

 

Dál je frkér

 

Podv. pás

Šumav. chléb

 

Běž Českem

 

 

 

3

 

Co ukáplo na chodník

tam teď schne

 

Na vrcholu stoupání

čeká zatmění

 

Míjená spára

vyhlíží

 

Vzdor chladnu trvá slast z hebké kůže

rukavice

i z toho jak ji zase stahujeme

kvůli lehkému promnutí víčka

 

Ještě poděkovat Báře

za tužku a papír

 

I s pikslou v oku

dojít

 

4

 

Tepali zlořády úřady ledacos

se naskytlo obelisk Slovensko

pocit přežil

 

Šero dodnes mokvá starou krví v hloubi

dřeva se zvedá daleký žár

Místo májové demonstrace vycházíme

v neděli

do ulic jen za vláním nezvěstných

květovaných šatů

(ty se nám přitom možná udí doma na půdě)

 

Neslyšíte mě tím líp

když v noci míjím pod vašimi okny

a tiše se směju

 

 

 

5

 

Sotva slunce potemní

jen mírně mžouráme

v přísvitu nevypuklých bouřek nad

oblýskanou

skluzavkou břicha

 

Sotva šedý blesk V pračce sklepního okna

zvalchovaný pták

 

I přítmí kaváren houstne

a plní se zavazadly čím dál víc hostů si je

přináší

a skládá je vedle stolků číšníci sotva

projdou

(jen Sebastian R. hladce proplouvá obrací

pianistovi list v partituře

a pokračuje v cestě do Bukurešti)

U stolků se dál čtou šumící noviny

 

My jdeme v ústí ulice zívá vesmír

Opilí vojáci zvedají heverem

k nebi neforemného boha

Slogany sviští mrazem marně se skrývám

v zákopech tvého těla

Míjíme vytlučený výklad a v něm hrst

prázdných karet dlažební kostku

popsanou nečitelnými pokyny

 

 

 

6

 

Vyndej si z pusy to párátko

tu tužku ty zuby

ten šém

 

Nech úsměvů přestaň citovat

Nezdrav

Natoč k nám celou původní průrvu

v půjčené tváři

 

 

 

7

 

Strmý den

sjíždí do kalhot

Osamělost vlajky holedbavého

cáru v pustém nebi

 

Ohledat lesklý kámen

dámských nohou dál příkře rozdmychávat

vítr v hloubi zdi

Mít v šeru vlastní zvon

Být jím

 

 

 

8

 

Vyburcovalo ho to jak nikdy když cítil její tělo

jít vstříc za lesklou trochu chladivou

zástěnou šedorůžového kombiné

V pozadí vyvstávala z šera tělocvičny řada

čekajících nahotin

jen jako táhlá stafáž

 

Kosti pod kůží kladiny a bradla

tloukly tepaly jak mohly

ve snaze trochu vyztužit prázdno sálu

 

 

 

9

 

Kde šlehlo lýtko

leží teď puklá cihla

 

Do jiných lokálů si lze přinést vlaječku

a dát ji před sebe na stůl

snad se k ní taky dát navždy připnout

 

Les sám byl jen pustá cvičebna uprostřed

místo bradel

s krmítkem pro nikoho

Zvířata se skryla za prázdné klece v zoo

 

Mezi ničími čelistmi

šedý střed dlažby

dne

 

 

 

10

 

Má krásný erb

a ví že ho to nespasí

Je měsíční

ale slunce mu nedá spát

 

V rozlitém jaru tiše ze všech stran

drobný shon budhistických kusadélek

 

Vyhlídka na promovaný cumel

 

a máčené holičky

 

 

 

11

 

Ve Francii daleké vlasti

blaireau véritable tvůj hrdinský chochol

Ještě dál i tichý požár ženských rzí

 

Mimo epopej její útěšná zelená světla

ve tmě vilových čtvrtí

s obyčejnou záplatou s mírným zíváním

na houpačce váhání čekání až se převalí

marathon

tu pořád jsem jsi jsme uždibujeme kosmické

pečivo trousíme dál v noci smích

jak v cizí operetě

 

 

 

12

 

Na refýži ševelí v koši na papíry

pohozené nemluvně

V odřených kedskách přežívá světlo

poledního trhu

a chvíle kdy si je tam koupil

 

Prodavačky v butiku lezou provinile

zpoza pultu ještě vzrušeně zadýchané

Tramvaj plní černá masa skotských (možná

irských) fandů

v parčíku kněží v červeném a zeleném ornátu

vprostřed bezbarvých nohsledů spínají ruce

před čísi temnou sochou

žár sluneční koule se ale dobíjí zcela jinde

snad jenom za tvou

nebo mou rodnou almarou

 

13

 

Kde černý tlouštík táhnul včera křovím bílý

šlem

teď vyvstává z listí jen šupina spásné rzi

 

V koňakových botách mířím k příští bouřce

jak na chvíli mezi plechy skládky

rozsvítí hlavní město vědomí

 

 

 

14

 

Dvacítka (tramvaj) jak se patří

trumfuje v zatáčce desítku

obě jsou bezdětné

 

U jedněch tvář koriguje břicho

u druhých naopak

 

Kutil vychází před dům nabídnout kladívko

někomu z kolemjdoucích

Krví nalité slunce

se netečně odvrací od všech

 

15

 

Každý byl občas živý pomník

vprostřed vylidněného náměstí

Pohled do dvora se někdy propadne

až k pravěku

Jsou tu však noví experti s diplomy jako

s cintáky pro dospělé

I policajti musí někdy srát

rovnou vprostřed rozháněné demonstrace

 

A prosím na trhu tě teď zabalí a s bio

mašličkou prodají sobě samému

kdyby ses do sebe nevešel pomůžou ti

lžící na boty

(krabice v nočním skladu se otvíraly jak

hroby)

Nad střechou letí do Ruska další kus Ameriky

 

Bude revoluce

Polejou nás Jarem

a vytřou námi Ritz

Některé vyexpedují v kanistrech

I Číňanům jen projedou před nosem

 

16

 

Po celou neděli dál za jedním ústavem

funguje druhý

Z prázdna protějšího pohledu

hrozí opačný vesmír bezedný úvěr

 

Dal si vlastní gól

a bylo po něm

 

Loď nepřijela

 

Přijeli Alexandrovci

 

 

 

17

 

Na konci cesty čeká důležitá zdířka

nebo police s povl. lůžk.

– dere se teď němě jen z letní hradby plavek

a teskně pruhovaných látek v provinčních

výlohách

Básník, prozaik, esejista a překladatel Petr Král se narodil roku 1941 v Praze. Vystudoval dramaturgii na pražské FAMU, v šedesátých letech patřil k surrealistické skupině kolem Vratislava Effenbergera. Roku 1968 emigroval do Francie, kde brzy začal psát i francouzsky. Poslední vydané knihy v češtině: Svědek stmívání (básně, 2006), Zpráva o místech (próza, 2008), Zaprášené jeviště (s Prokopem Voskovcem, divadlo, 2010), Den (básně, 2010), Medové kuželky (próza, 2011).