eskA2látor 1

Senát Parlamentu České republiky volil nové členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Celostátní média tuto událost takřka nezaregistrovala. Zřejmě je bezvýznamná. Znovu zvolena byla Naděžda Kavalírová, předsedkyně konfederace politických vězňů, ovšem s poněkud kalnou minulostí. Patrik Eichler píše, že za to může mladá univerzitní levice, která se okázale distancuje od levice partajní, nepomáhá jí a pouze kritizuje. Vstupujme do stran a svět bude lepší. František Kostlán naopak zvolení Kavalírové kvituje. Stvrzováním panujícího řádu za lepší zítřky. Případná očekávání vkládaná do sociální demokracie při volbě do Rady byla zklamána. Strana si zřejmě neuvědomuje, o jak důležitou „ideologickou baštu“ se jedná. Nemá totiž vůbec žádnou vizi, co s Ústavem dál, a zřejmě nám proto zůstane takový, jaký je – bezradný. Sice se v průběhu příštího roku budou volit i další členové rady, ale smysluplnější by bylo ÚSTR zcela zrušit. Otázkou zůstává, zda k tomu bude mít partajní levice chuť, sílu a uvědomí si také proč.