napětí

Přes třicet tisíc nelegálních afrických přistěhovalců demonstrovalo 5. ledna v Tel Avivu proti rozhodnutí izraelské vlády neudělit imigrantům status uprchlíků a protiprávně řadu z nich držet v internačním středisku. Protestující obviňují vládu z toho, že nedodržuje mezinárodní uprchlickou legislativu. Podle nedávno přijatého zákona mohou být totiž ilegální migranti v Izraeli bez rozhodnutí nezávislého soudu až na rok umístěni v internačním středisku, kde jim za porušení tamního řádu hrozí dokonce vězení. Zároveň v Izraeli platí přísný zákaz zaměstnávání ilegálních uprchlíků. Ten ale ve skutečnosti není dodržován a jeho překračování není nijak vymáháno. Imigranti se tedy rozhodli pro třídenní všeobecnou stávku, aby izraelské veřejnosti ukázali pokrytecký přístup státu. Není totiž žádným tajemstvím, že ilegální přistěhovalci jsou pro každodenní chod Izraele nepostradatelní a že vykonávají především úklidové a pomocné práce na ulicích a v restauracích. Šlo o největší protest ilegálních imigrantů v historii Izraele.

 

Flotila neziskové organizace Sea Shepherd vypátrala v antarktických vodách pět japonských velrybářských lodí i s kolosem Nishin Maru, jenž slouží jako plovoucí továrna na zpracování velrybího masa. Nyní se Sea Shepherd snaží vyhnat pytláky z velrybího útočiště a ukončit tak ilegální pytláckou sezonu. Japonská pytlácká flotila překračuje celosvětově uznávané moratorium na lov velryb z roku 1986. Z fotografií, které pořídila helikoptéra Sea Shepherd, je vidět, že na palubě Nishin Maru leží v kaluži krve čtyři těla plejtváků malých v různém stadiu zpracování. Sid Chakravarty, kapitán jedné z lodí Sea Shepherd, se nechal slyšet, že „pokud věda vyžaduje vláčení těl chráněných velryb po palubě, zabodávání háků s řetězy, rozřezávání a odhazování jejich velrybích pozůstatků přes palubu, pak nemá ve 21. století místo“. Organizaci Sea Shepherd se podle odhadů podařilo v průběhu devíti operací zachránit kolem 4 500 kytovců.

 

Rada České televize jednomyslně rozhodla, že televizní zpravodajství je jako celek vyvážené a objektivní a nevyhověla tak podnětu 24 protestujících zaměstnanců, kteří obvinili vedení veřejnoprávní televize z cenzurování zpráv. Podle členů rady mohlo sice v jednotlivých případech dojít k chybám, ale neprokázal se „žádný nestandardní zásah do vysílání“. Podnětem nespokojenosti některých zaměstnanců byl dojem, že Česká televize je příliš vstřícná k Miloši Zemanovi, neboť znovu neodvysílala záběry, na nichž hlava státu vrávorá nad korunovačními klenoty.