eskA2látor 1

Na Václavském náměstí v Praze se na demonstraci proti uprchlíkům objevily šibenice pro imigranty a vlastizrádce – rozuměj: pro ty z Čechů, kteří nemají pocit, že imaginární české hodnoty jsou v civilizačním ohrožení. Podle zástupce městské části Prahy 1 jich ovšem bylo moc málo a zdály se být příliš náhodné na to, aby shromáždění rozpustil. Policie zase kverulanty ze strany kontrademonstrantů odkázala na nejbližší služebnu, aby své pochybnosti nahlásili. Později se paní policejní mluvčí vyjádřila, že šibenice jsou novým prvkem a je třeba jejich výskyt nejprve řádně prozkoumat v příslušném analyticko­legislativním odboru, aby nebozí těžkooděnci příště dostali jasné pokyny, co v takovém případě udělat. Když se fašis­tická demonstrace dala na pochod, malá část těch, kteří proti ní protestovali (jejich protest byl taktéž ohlášenou demonstrací), se usadila na chodníku a symbolicky pochod blokovala. To je ovšem situace, v níž si těžkooděnci vždy vědí rady. Odklonit průvod nebo udělat hradbu je pochopitelně moc komplikované, takže se policisté jali protestující – pro jejich vlastní dobro, pochopitelně – sbírat ze země. Zvedali je ovšem tak nešikovně, že jednomu z nich vyrazili zub. Lidem nesoucím šibenice nikdo nezkřivil ani vlas.