Nespoľahlivosť sveta Neviny

Nad novou inscenáciou Petry Tejnorovej

Vzhledem k technické náročnosti inscenace byla hra Nevina oblíbené německé autorky Dey Loher teprve poprvé reprízována, přestože její premiéra proběhla už před rokem. Na co se ve svém pojetí zaměřila zkušená režisérka Petra Tejnorová?

Vina a nevina sú kategórie, ktorými sa divadlo zaoberá od antiky. Vina v staroveku znamenala pôvod tragickosti, Aristoteles ju nazýval hamartia. Antika však len predznamenala tému, ktorá sa tiahne celou európskou literatúrou a umením. Vinou a nevinou sa zaoberá aj posledná inscenácia Petry Tejnorovej. Hra Nevina (Unschuld, 2003) patrí v súčasnosti medzi najhranejšie texty nemeckej autorky Dey Loher. Jej postavy sa často nachádzajú na okraji spoločnosti, lebo sa vymykajú spoločenským konvenciám – utečenci, nezamestnaní, zdravotne postihnutí, bývalí vojaci, vrahovia, hrobári. Autorka na ich osudoch a na extrémnych životných situáciách, v ktorých sa ocitajú a za ktoré môžu oni sami rovnako ako spoločnosť, otvorene poukazuje na dekadentnosť a beznádejnosť, príznačné pre obdobie prelomu storočí.

 

Utečenci a pomätenci

Smrť je prítomná všade ako niečo, s čím sa spoločnosť nechce a bojí konfrontovať, a preto ju vytláča mimo zorného poľa a robí z nej tabu. Texty Dey Loher sprevádza pochybovanie, krutosť a nedôvera voči všetkému. Autorka neustále polemizuje s prítomnosťou Boha. Stavia oproti sebe vieru a bezbožnosť, no do poslednej chvíle nie je jasné, či je život riadený niekým zhora, či je náhodou, osudom alebo len našou vôľou.

S tvrdením Dey Loher na otvorení festivalu Nová dráma 2015, že jej hry nie sú pesimistické a pochmúrne, možno dostatočne polemizovať. Dominuje v nich strata nádeje v konkrétnych osudoch postáv. Tá ale vyplýva aj zo spoločenského systému a bezbožnosti doby, v ktorej žijeme. Táto skutočnosť sa však neobjavuje explicitne, narážame na ňu medzi riadkami a na pozadí drastických a krutých udalostí.

Hra Nevina má viacero postáv, no všetky sa najesenciálnejšie odzrkadľujú v osudoch dvoch jedincov – čierneho imigranta Fadoula a slepej pornotanečnice Absolút. Predstavujú stroskotancov, ktorí napriek svojim osudom chcú veriť v lepšiu budúcnosť. Pokúsia sa o ňu, ale nakoniec sa im len potvrdí, že všetko vrátane ich životov je nezmyselné a oni sú neschopní viery. Množstvo „veľkých“ otázok ľudstva sa objavuje popri malých každodennostiach. Dea Loher tak vytvára obraz stavu sveta. V devätnástich komorných príbehoch, ktoré sa vzájomne prelínajú, vykresľuje Dea Loher spoločenských utečencov a pomätencov, zachytáva tragické a komické výseky z ich životov. Existenciálnosť a extrémnosť situácií Loherovej postáv sú blízke antike, ale zodpovedajú predovšetkým súčasnému svetu.

 

Živé kino v Nevine

Petra Tejnorová je režisérka, ktorej réžijna estetika sa formovala najmä na autorských inscenáciách. Práve tie patria k osobitým a priam experimentálnym dielam s veľmi silnou formálnou a tematickou líniou a náročnejší divák by si ich nemal nechať ujsť. Nevyhýba sa však ani textovým predlohám, ktorých spracovanie je posunuté a vyznačuje sa osobným vkladom a výrazným réžijným poňatím.

Keďže ide o veľmi technicky a finančne náročnú inscenáciu, po premiére, ktorá bola pred rokom, sa Nevina reprízovala až teraz v rámci programu Pražského Quadriennale 2015. Napriek jej tvrdeniu, že námet niekedy vzniká v procese tvorby (kød 6/2015), Petra Tejnorová patrí medzi divadelných vizionárov spoločenských tém. Platí to i pre migráciu, ktorej sa hra Nevina Dey Loher venuje. Úspešného tvorcu v mnohých prípadoch vedie skutočná intuícia a energia, ktorú cítia z prítomných vecí a u Tejnorovej to platí dvojnásobne. Takmer všetky jej doterajšie inscenácie, ktoré režírovala ako autorské projekty se Seržant Tejnorová & The Commando alebo v kamenných divadlách ako režisérka fixných neautorských textov, svedčia o tom, že pri každej inscenácii, ktorú robí, myslí dopredu. Preto sa jej darí vytvoriť tematicky aj inscenačne nadčasové diela – timINg (2011), My Funny Games (2011), LIFE Show (2012), Jižák, město snů (2012), Edge (2013), Sen noci svatojánské (2014), Erekce srdce (2014) a tak ďalej. Všetky Tejnorovej projekty majú jeden spoločný menovateľ a ním je hľadanie stále nových východísk textu alebo iného daného prvku, či už je to herecká typológia alebo priestor.

Pre inscenovanie Neviny si Tejnorová zvolila nedivadelný priestor (premiéra sa konala v areáli bývalého závodu Chirana v Praze­-Modřanech, česká repríza na Výstavišti Holešovice) a metódu spočívajúcu na zložitom živom kine. Postup, s ktorým často pracujú zahraniční režiséri, napríklad Ivo van Hove alebo Katie Mitchell, sa v českom divadle v takejto podobe objavil po prvýkrát. Princíp živého kina má základ v Laterne magike a Piscatorových montážach. Znamená použitie viacerých pohyblivých kamier a kameramanov, ktorí sa stávajú súčasťou divadelnej inscenácie. Vďaka nim je divák schopný sledovať na javisku paralelné akcie. Niektoré z nich, ktoré sa odohrajú v akoby zadných miestnostiach, sa premietajú na veľkej ploche, a to takým spôsobom, že pôsobia ako pracne nakrútený a motivicky ukotvený film. Strihy a zábery odkrývajú to, čo divák nevidí ­ detail alebo rozhovor, či dianie, ktoré nie je schopný vnímať, lebo sa pred ním odohráva čosi iné.

 

Nezvyčajné priestory

V inscenácii Nevina sa uprostred takmer prázdnej haly nachádzajú dve obdĺžnikové konštrukcie (scéna Antonín Šilar). Jedna znázorňuje súkromné priestory – byty, v ktorých sa postavy Neviny pohybujú a kde sa odvíjajú ich neskôr prelínajúce sa príbehy. Druhá sa premieňa na prostredia, ktoré sú polouzavreté a zároveň otvorené do exteriéru, ako napríklad autobusová zástavka. Obe konštrukcie sú vytvorené veľmi premyslene. I keď pôsobia neusporiadane a chaoticky, sú súčasťou zámeru tvorcov a navyše korešpondujú so samotnou štruktúrou hry – mozaikovitých obrazov a príbehov, ktoré sa odvíjajú paralelne. Na veľkom filmovom plátne tak vďaka kamerám, ktoré sa voľne pohybujú v priestore haly, vidíme to, čo sa odohráva za javiskom, po bokoch javiska, ako aj detaily či konkrétne obrazy, niekedy totožné s tým, čo môžeme vidieť aj bez kamery.

Kým Katie Mitchell pracuje s prepojením živého kina a divadla tak, že na plátne vidíte detaily tvárí, rúk, predmetov a situácie, ktoré sa odohrávajú v zákutiach scény, zábermi a strihmi posúva dej dopredu, vytvára kontrasty a polemizuje s tým, čo sa odohráva na scéne, prístup Petry Tejnorovej v Nevine je priamočiarejší, a teda aj jednoduchší. Kontrastov a posunov medzi javiskom a plátnom je v inscenácii pomenej, na plátne väčšinou sledujeme to, čo sa dá sledovať aj na scéne. Nápaditosť a nekonvenčnosť v prístupoch, ktoré sú pre Petru Tejnorovú typické, sa v Nevine objavujú v menšej miere – stvárnenie morského pobrežia, návšteva u Franza a Rózy na terase domu. Keďže sa režisérka drží dosť presne textu, miestami temporytmus inscenácie retarduje. Znovu sa rozbehne a divák spozornie, keď sa ozve drásavo prenikajúca hudba (Jiří Konvalinka) alebo monológ Pani Habersattové v podaní Vandy Hybnerovej. Herečka zosilnila charakter a význam postavy.

Použitím live cinemy Petra Tejnorová pokračuje v skúmaní témy fikcie a reality alebo iluzívna a antiiluzívna. Prílišná koncentrácia na zvládnutie technicky náročnej a zložitej produkcie ochudobnila inscenáciu o istú invenčnosť. Napriek tomu ide v kontexte českého súčasného divadla o originálnu a jedinečnú inscenáciu práve pre vo využití princípov multimediálneho umenia v divadle.

Odpoveď na problém viny a neviny, ktorú Petra Tejnorová prostredníctvom inscenácie a hry Dey Loher predostiera, je obsiahnutá v replike jednej z postáv uvedenej v bulletine k inscenácii: „Neexistuje osud, okrem toho, ktorý si určíme sami. Lenže nakoľko nemôžeme vedieť, kam ho určujeme, zostávame slepí voči sebe samým.“

Autorka je divadelní kritička.

Dea Loher: Nevina. Překlad Veronika Musilová Kyrianová, režie Petra Tejnorová, scéna a kostýmy Antonín Šilar, hudba Jiří Konvalinka, hlavní kamera Šimon Dvořáček, střih Zuzana Walter, hrají Vanda Hybnerová, Majo Chalány, Petr Vančura, Milan Hajn, Marie Švestková, Michaela Bendová, Beatrice Cordua, Zuzana Drápalová, Ondřej Rychlý, Anděla Blažková, Jiří Šimek, Daniel Tůma, Pavel Kozohorský, Sára Arnsteinová. Premiéra 20. 10. 2014, areál bývalého závodu Chirana, Praha. Psáno z reprízy 23. 6. 2015, Výstaviště Praha Holešovice.