Šéf a První máj v callcentráku - výtvarný zápisník

Titulek překvapivě nepoukazuje na bossing, ale za prvé na „zábavně­kulinářský“ pořad Ano, šéfe se Zdeňkem Pohlreichem, jehož jeden díl se natáčel na AVU, a za druhé na call centrum Tranzitdispečink. Tyto formáty se v posledních měsících staly novými nástroji, jak dostat výtvarné umění blíž k lidu. Zapomeňte na galerijní jógy, muzejní noci a kdoví co ještě. Utužovat vztah k umění je možné i nabídkou telefonního rozhovoru. Víte, když se začala blížit doba mého vstupu na pracovní trh, vzrůstala ve mně obava, že skončím jako součást prekariátního osazenstva call centra. Letos na Svátek práce se tento katastrofický scénář naplnil, byť zatím jen přechodně. Skupina studentů získala v soutěži galerie Tranzitdisplay podporu pro svůj projekt popularizující současné umění: na dobu několika dní na přelomu dubna a května byla zřízena infolinka, kam mohli bezradní návštěvníci galerií po celé republice telefonovat s dotazy prakticky na cokoli, co se týká současného umění.

Mojí celoživotní vášní je ironizování – a s ní jsem se chystal přistoupit i k telefonátům. Jenže má čtyřhodinová služba na lince se začala nápadně podobat akci Jiřího Kovandy Čekám, až mi někdo zavolá, takže mě nakonec zvonění toužebně očekávaného telefonátu vylekalo. V záloze jsem měl i několik šalamounských odpovědí na záludné otázky, ty ale naštěstí padly na bedra ostatních („Je ten postmix, co protéká ve Futuře, pitelný?“, „Prosim vás, já tu nikde nemohu najít popisku!“). Přístup dispečerů se pohyboval od terapeuticky chápavého tónu až po odpovědi protiotázkami, které měly návštěvníka dovést k samostatné myšlenkové aktivitě. Nakolik se formát help linky ukázal funkčním, posuďte ze záznamu na soundcloud.com/tranzitdispecink.

Loňský popularizační projekt v Tranzitu chtěl ukázat, že „jídlo je nosný koncept“. O propojenosti světa umění a jídla ale veřejnost přesvědčí až chystaný díl pořadu Ano, šéfe, který se natáčel v Klubu AVU v režii Víta Klusáka a do vysílání půjde snad na podzim. Kulinářské drama bude vítaným televizním reparátem Akademie, konkrétně jejího bizarního bloku SM Kabaret: AVU AVU (loni jej živě vysílala ČT Art), který připomínal poslední zvonění plné skečů, za něž by se nemusela stydět ani redakce humoru ostravského televizního studia.

Kývnout na natáčení se šťouravým šéfem bylo odvážné. Akademii, a bezděčně i svět současného umění vůbec, reprezentoval tentokrát před kamerami personál nedlouho otevřeného bistra Klub AVU. V podniku, který provozuje letošní finalista Ceny Jindřicha Chalupeckého Vojtěch Fröhlich, tvoří osazenstvo hlavně umělci a kuchyni vládne designér Daniel Gonzales, jenž už má za sebou účast v gastro reality show Prostřeno. Od počátku bylo nad slunce jasné, že popisovaný díl Ano, šéfe bude proložený množstvím kulturních nedorozumění, které zajistí diváckou atraktivitu. Pro diváky televize Prima to bude další příležitost (po dezinterpretaci Václava Stratila v pořadu Očima Josefa Klímy) k setkání se současným uměním. Věřme, že jediné obvinění, které by tentokrát mohlo padnout, se bude týkat gastrofašismu…

Přestože umění bude zřejmě tvořit spíš epizodické pozadí než středobod tohoto dílu, zřejmě v něm tu a tam problesknou i Pohlrei­chovy názory na současné umění. Dle kuloárních informací se šéf moc netvářil na zmíněný, z pohostinství mu jinak důvěrně známý limonádový postmix, který uviděl nezvykle protékat galerií Futura (Fröhlichovo dílo). Šéfovi prý nešlo na rozum ani to, jak může být výstava věnovaná jakémusi postinternetu. V obou případech by jistě rád vytočil Tranzitdispečink – kdyby se tedy podařilo tuto službu zavést natrvalo. Ani pro umělce, zocelené konfrontacemi při obhajobách, nebylo natáčení snadné. Ale den za dnem se situace měnila k lepšímu a nakonec Zdeněk dokonce půjčil Danovi svůj rondon. Už na základě tohoto preview je znát, že pokud se ve střižně zadaří, mohli bychom se dočkat kultovního dílu.

Tucty telefonátů, statisíce televizních diváků. Bude to stačit ke zmírnění exotizace současného umění, nebo ji to naopak posílí? Stane se Ano, šéfe kýženým mostem ke sblížení umění a veřejnosti? I kdyby ne, snad televizní popularita pomůže Vojtěchu Fröhlichovi alespoň k divácké ceně Ceny Jindřicha Chalupeckého. A vůbec, dostal Klub AVU nakonec od šéfa samolepku?

Autor je historik umění a nádeník kulturního provozu.