Nekyia

Pastýř je živ

z těl svých oveček,

kdyby je příliš litoval,

sešel by hladem nejen on,

ale i jeho stádo –

 

ponecháno bez dozoru

zešílelo by.

 

Závisíme,

musíme živit svá ohniště,

nutnost není otročení

a otroctví

není horší než

smrt –

 

jde o dva rovnocenné způsoby,

jak zachovat mlčení.

 

 

Z rozsáhlé básnické skladby vybral Ondřej Buddeus