Příroda bez apokalypsy

Mezi nadřazeností a sebereflexí člověka

Jednou z oblastí, v nichž dochází k intenzivní reflexi rozpadu přírodního světa, je tvorba současných výtvarných umělců. Majestátní výstava Natura w sztuce v krakovské galerii MOCAK nicméně zvolila cestu poklidné kontemplace před čím dál divočejší angažovanou rétorikou za záchranu lidské civilizace.

Krakovská galerie MOCAK (Museum of Contemporary Art in Krakow) otevřela na konci dubna rozsáhlou mezinárodní výstavu Natura w sztuce. Kurátorský tým ve složení Delfina Jałowik, Maria Anna Potocka a Martyna Sobczyk pro ni vybral tvorbu více než sedmdesáti autorů a koncepci výstavy rozdělil do pěti tematických bloků. Vstupním blokem je Krása: v dílech zde zastoupených se setkáváme s pokusem o komunikaci s přírodou a jejím estetickým rozměrem. Blok Ekologie se přirozeně věnuje zájmu o životní prostředí a Konfrontace pak vyjevuje kolizi, nebo naopak integraci umělce s přírodními silami. Matérie představuje autory inspirované organickými formami, strukturou a materiálem a Symbol zase komentuje prostřednictvím personifikace zvířat vychýlenou psychologii člověka a v posledku celé společnosti.

 

Kontemplativní reflexe

Současné emocionálně přeexponované téma vztahu člověka a přírody není na výstavě vyhroceno do polohy revolučních nálad ani apokalyptických deprivací. Komplexní …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si toto číslo elektronicky