Jaroslav Michna

články autora

Zahrada asistovaných synapsí

Mezi člověkem a přírodou ve výstavě Libora Novotného

Socha jako prostor utopie

S Martinem Kubicou o jeho tvorbě, destrukci a restaurátorství

Rozkolísaná fotografie

Fotografická výstava v galerii PLATO

Kritické Evaluace Importované Masám

Rozhovor se znojemským writerem a umělcem KEIMem