#12/2019

úprava genomů

editor
Vydání: 5/6/2019
editorial

Lidská přirozenost je téma, jemuž se náboženství, filosofie i věda věnují od samého počátku. V posledních letech je ale naše chápání toho, co to znamená být člověkem, významně nabouráváno. Lidský genom byl jednou z front, které doposud odolávaly rozpínavosti sociálního konstruktivismu lidské přirozenosti, avšak rozvoj molekulární biologie zásadním způsobem narušuje její pojetí prostřednictvím úprav samotného genomu. „Pokud ale dovolujeme existenci chudoby, diskriminace a znečištění, už tím formujeme biologii konkrétních lidí,“ říká v rozhovoru odbornice na etiku genetického výzkumu Barbara Prainsack. Mezi životem na smogem zamořeném Ostravsku, umístěním dítěte do soukromé výběrové školy a genovou terapií, která manipuluje s tou nejzásadnější formou informace, již naše buňky obsahují, ale přesto i laik pociťuje zásadní rozdíl. Toto vědecké odvětví, které vzrušeně sledují a financují různí investoři, farmaceutické firmy a nadnárodní korporace, může být součástí řešení některých současných problémů a starostí lidstva, zároveň ale také může vést k prohlubování napětí a rozvratů ve společnosti. „Obyčejní lidé totiž nemají nejmenší tušení, co se dnes v laboratořích odehrává – a mnozí odborníci jsou zcela hluší ke kulturním dopadům práce, kterou v laboratořích odvádějí,“ říká v rozhovoru spisovatel a umělec Steve Tomasula. A právě proto je důležité, aby se rozvoj genetických technologií podařilo zkrotit tak, aby jejich využívání směřovalo ke snižování nerovností a vyrovnávání šancí na dobrý život.

komentář

Vyšlechtěné lidství?

...
recenze čísla

Bomba bouchne jen jednou

Kniha o politických aspektech hudebních subkultur

...
literatura

Chuť psát se rodí z detailu

Rozhovor s Éricem Vuillardem

...

O čtení - literární zápisník

...

Od hrotu po trn

Nad poslední básnickou sbírkou Wandy Heinrichové

...

Příliš těžké hodiny

Nad novým románem Radky Denemarkové

...

Svištění - na mezi

...

Utkat se s minulostí

Debut Kazua Ishigura

...
film

Jen další provinční horůrek

...

Nepřírodní výběr

...

Požitek a teorie

...

Stát s osmi obyvateli

...
divadlo

Inspirovat může i vůně oběda

S Fruzsinou Nagy o tabu a recyklaci

...

Mezi nebem a pustinou - divadelní zápisník

...
hudba

Malí kluci rostou ve špatné lidi

Low Life a jejich příběhy o maskulinitě a domácím násilí

...
výtvarné umění

Ambiciózní úzkost

Rozhovor se sochařkou Ivanou Bašić

...

Příroda bez apokalypsy

Mezi nadřazeností a sebereflexí člověka

...
galerie

Neri Oxman

...
esej

Útočiště, bojiště, vězení

Ticho domova v portugalské próze

...
rozhovor

Bioart sleduje Duchampův odkaz

Se Stevem Tomasulou o genetickém umění

...

Není vědy bez etických aspektů

S Barbarou Prainsack o lidské genomice a demokratizaci vědy

...
beletrie

V zemi bůžků

...
zahraničí

Komikova nepolitická politika

Co chce nový ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj?

...

par avion

Z čínských médií vybral Filip Jirouš

...
společnost

Filosofie léčí

K rozpravě Slavoje Žižka a Jordana Petersona

...

Nůžky na DNA

Je editace lidského genomu dobrá zpráva?

...

Pojedeme na genovém dynamitu?

Sportovní konotace genových modifikací

...
odpor

Klimatická nouze také u nás - ultimátum

...

Změna se dělá

Stávka katoliček a iniciativa Maria 2.0

...
minirecenze

Jan Tomeš: Trny v čase

...

minirecenze

...
jen na webu

Jde o nás všechny

Polemika ohledně strategie klimatického hnutí

...
eskalátor

eskA2látor 1

...

eskA2látor 2

...

eskA2látor 3

...