Verš a vězení

Život a dílo Jana Zahradníčka v dvousvazkovém opusu

Katolický básník Jan Zahradníček, vězněný v padesátých letech za „protistátní činnost“, je v interpretaci Josefa Vojvodíka a Jana Wiendla postaven mezi největší české lyriky. Důkladnou a intelektuálně objevnou prací prosvítá osobní zaujetí autorů, které však místy vede k emocionálně nadsazenému výkladu.

Pro čtenáře a milovníka díla básníka Jana Zahradníčka byl začátek letošního roku svátkem. Péčí autorů a editorů Josefa Vojvodíka a Jana Wiendla vyšly v Institutu pro ­studium literatury dva obsáhlé svazky shrnující dlouholetou práci této dvojice. První svazek, Jan Zahradníček. Poezie a skutečnost existence, je literárněvědnou monografií přinášející interpretaci celého Zahradníčkova básnického díla; druhý titul, Jan Zahradníček. Čtení o básníkovi z let 1930–1960, představuje komentovanou antologii kritik, recenzí, studií o básníkově díle a korespondenci s přáteli. Jestliže se první svazek věnuje výhradně dílu, z dokumentů a edičních komentářů v podobě poznámek pod čarou ve druhém svazku si lze udělat podrobnou představu o Zahradníčkově životě a nejnutnějším dobovém kontextu. Přečtením obou knih vzniká detailní obraz, plynoucí z osobitě vzkříšených perspektiv života a díla.

 

Poznání citem

Skutečnosti, že půjde o knihy výjimečné, na­­svědčuje na počátku …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si toto číslo elektronicky