Zrazená autonomie - básnická redukce

Roku 1941 připojil Jindřich Heisler k sé­­rii třiceti fotografií Jindřicha Štyrského z let 1934–1935 svou báseň v próze a vznikla kniha Na jehlách těchto dní. Slovo a obraz mají se tu vůči sobě tak, že je nelze oddělit. Vývěsní štíty, jarmareční výjevy, obsahy výkladních tabulí zpřítomňují vedle zobrazených předmětů též pohled fotografa, který se dívá. Co viděl a co zachytil, aktualizují nervózní slova básně. Fetišistická záliba surrealistů v částech lidského těla soustřeďuje naši pozornost k figurínám, protézám, stojanům na paruky a příčesky. Věčně zastavený obraz fotografie vyvolává, slovy Heislerovými, nepřítomný „celek[,] staticky strnulý jako děs“. S ohledem na každodenní utrpení let 1939–1945 nelze než tato přízračná torza považovat za mementa fyzické likvidace člověka jako druhu. Tak ženská a mužská busta dekorující výlohu s potřebami pro zubní hygienu představují, trpně a zprostředkovaně, němé oběti války. Pod fotografiemi bust stojí: „Váš …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si toto číslo elektronicky