Pásma z gázy

Spolu s výběrem z nových veršů Michala Jareše otiskujeme i jeho komiksový strip Zlá ovce, který mnozí zřejmě znají z poslední strany Tvaru. Jeho zvířecí hrdince nejde o nic menšího než o ovládnutí světa – jak autor odkrývá v rozhovoru na stranách 6 a 7.

Pásma

Vzal kus světla a šel

s tíhou co to obnáší

Zvířata menší utíkala

a větší čekala co bude

Někdo měl promluvit včas

ale neudělal to

 

Dny a noci zůstaly stejné

Náboženství poletovalo

Vzduch praskal

Trofeje z válek padaly

Země propila výplatu

s tíhou co to obnáší

Někdo měl promluvit včas

Střílelo se zase mimo kolotoče

Našli ho za plechovým sudem

vzal kus světla a šel

Dny a noci zůstaly stejné

Něco padalo jako za války

 

Mělo to probudit všechny spící

ale neudělalo to

Země propila menší zvířata

vzduch praskal když ho našli

za plechovým sudem

S tíhou co to obnáší

 

Jen prosím o morálce

Když náboženství

Když střílet

pro kus světla

s tíhou

neudělat to

 

 

* * *

Vzdálené volání vlaku

oknem dovnitř doléhá

a s nosovým pískáním

se mísí ve spaní

 

Je ti osm a večerní vlak

krájí prázdniny na osminky

Někde dole tě to bolí

už skoro do pojmenování

 

 

* * *

Ještě byla zima, ta únorová

kdy noc leží v posteli s dětmi

Přímočará nezákeřná noc

krmená topením až do rána

Byla u tebe i u mne

tak společenská, tak najednou

Hliněná zamouřená noc

a prý už zůstane napořád

 

 

Zaříkávání

Dřevěný jazyk ženě

Hliněné slabiky slepicím

 

Vodou plískanic budeš se brodit

až do dalšího rána

 

Až tehdy poznáš

že největší svoboda

je v umění říct ne

 

 

* * *

Břeh s nutrií

Sázava pod kolena

Slepci na loďce

i s instruktorem

 

Říká se: aktivity

Myslí se: zabránit vraždění

 

 

* * *

Už jaro duben pohřbívá

na rozkvetlý dvůr

 

Smrt pro život si zazpívá

v tichém D dur

 

Týden v tichém tónu

pták překotně dvůr oře

A stíny všech domů

 

jsou hlubší moře

 

 

* * *

Kupodivu ta barva

(když ho otevřeli)

nebyla popsatelná

A vzduch jak z konce světa

kde hoří drápek snu

 

Podzemím probíhala

jakási světlá hejna

Milosti černá

Milostiprázdná

 

Příbuzná orgasmu

 

 

* * *

Zlí menší skřítci

v jednom domě žijí

Nástrahy z vraních ok

kladou mi do cesty

 

Svět ráno po šesté

v říjnu nic nepromíjí

Mění se čas i zvyky

Stálé je neštěstí

 

 

* * *

Do střepů krajiny tě vlaky přivábily

Vagón je otevřený Mlčky sedí svět

Vzduch vyčerpaný je a navíc lehce shnilý

průvodčí nechal se už převelet

Zornička démona je slunce nad obzorem

když na něj podíváš se mimoděk

Naproti sedí co snad bylo kdysi tvorem

a podává ti cosi jako lék

A někdo vzdálený se o svačinu dělí

aniž by ostatní však chtěli ochutnat

Sám se sebou se dává do hádky

Aby tě zneklidnily bere tě pak ven

několik starších kdysi zajímavých žen

co ukrývají rohy pod šátky