Michal Jareš

články autora

Je lehké být bohem

Nad novou knihou Josefa Pánka

Vše zabít a vykácet

Nad dopisy Josefa Váchala

Upřímný, těkající a stárnoucí

V krvavinách Jakuba Chrobáka

Pásma z gázy