Špína politiky i erotiky

Dva romány Maria Vargase Llosy

U příležitosti letošního latinskoamerického ročníku festivalu Svět knihy a návštěvy peruánského nobelisty Maria Vargase Llosy vydalo nakladatelství Argo jeho dva romány – Chválu macechy z konce osmdesátých let a o třicet let pozdější Pětinároží. Spojuje je téma manipulace a moci.

Mezi dvojicí čerstvě přeložených románů peruán­ského prozaika Maria Vargase ­Llosy Chvála macechy (Elogio de la ­madrastra, 1988) a Pětinároží (Cinco Esquinas, 2016) leží téměř třicet let, ovšem spojuje je víc než jen jednotná grafická úprava. Starší z obou knih je hříčkou o čtrnácti obrazech, v nichž autor zkombinoval příběh druhého manželství dona Rigoberta, esejistické úvahy o očistě a erotické scény mezi hlavními protagonisty – ať už k nim dochází doopravdy, nebo jen v jejich představách. Jde o silně intermediální dílko: text doplňuje sedm reprodukcí obrazů, jež dokreslují posuny ve vztazích mezi postavami. Doña Lukrecie, jejíž jméno samo o sobě nese výrazné konotace, se tak stává Venuší z Tizianova oleje, lýdskou královnou, bohyní Dianou, ale i abstraktním prostorem chtíče na obraze peruánského malíře Fernanda de Szyszlo. Kontext zneuctění a zavržení je tak ve významovém poli nejrůznějších zvratů, které zápletka Chvála macechy obsahuje, neustále přítomný.

 …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si toto číslo elektronicky