Cílem je totální humanismus

Nad dílem Roberta Kalivody

Český marxistický filosof Robert Kalivoda, který žil v letech 1923 až 1989, významně zasáhl do soudobého bádání o středověkém myšlení a české reformaci, také však do zkoumání teorie a umělecké praxe tuzemské avantgardy. Kalivodovo dílo dnes lze číst skepticky či nostalgicky, ironicky nebo optimisticky, každopádně však svědčí o intelektuální práci na proměně světa.

Minulé století nebylo jen „věkem extrémů“, jak uvádí britský historik Eric Hobsbawm, nýbrž také stoletím velkých myšlenkových a uměleckých směrů či proudů – stoletím „ismů“. Smysluplnou reakcí na kapitalismus se zdál být socialismus. Ve filosofii měl silné slovo marxismus. V umění a literatuře se ismy střídaly málem jako na běžícím pásu, aby naplňovaly princip estetické inovace… Humanismus českého filosofa, historika a estetika Roberta Kalivody spočíval v důrazu na člověka jako svobodně se rozvíjející tvořivou bytost. Skutečně svobodné a skutečně humánní společenské uspořádání by bylo takové, jež by rozvoj lidských tvořivých sil umožňovalo v maximální míře.

 

Marxofreudián

Robert Kalivoda patří k silné generaci českých myslitelů a veřejně působících intelek­­tuálů narozených mezi lety 1920 a 1930. Kromě Kalivody můžeme jmenovat například Karla Kosíka, Ivana Svitáka, Milana Machovce, Josefa Zumra, Radovana Richtu, Ivana …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si toto číslo elektronicky