Roman Kanda

články autora

Všednost v postrevolučním čase

Dietlův seriál Okres na severu

Frapantní nedorozumění

Krize autorizovaného jazyka

Političnost jazykových vystoupení Ludvíka Vaculíka

Epopej mesiášské lži

Weilův Makanna jako románová reflexe moci