eskA2látor 4

Významná výročí poskytují příležitost nezapomínat na důležité události či postavy dějin. Chápou se jich tedy především velké veřejné kulturní instituce, tištěná či internetová periodika. Ovšem na sociálních sítích se ta smršť jubileí proměňuje v kýčovitou přehlídku frází, vypovídajících jedině o potřebě přebít na chvíli vlastní bezvýznamnost. To se stalo i 7. února, kdy se po celé republice „slavily“ nedožité sté narozeniny Jana Skácela. Mimochodem ve stejný den se narodili i František Skála a Ivan Mládek. Mezi významné události dvacátého století by potom šlo zařadit propuštění 1200 vězňů z koncentračního tábora Terezín či úspěšný atentát Vladimíra Blažka a Aloise Bauera na nejvyššího představitele nacistické organizace SS Augusta Gölzera. Sté výročí zní samozřejmě lépe, ale jaký má smysl z básníka ponechat jen pár veršů a citací bez kontextu, které z velké osobnosti dělají jen povinnou čítankovou nudu?