Lenka Blažejová: Cíťa

Blaze.je 2023, 184 s.

Když o někom řekneme, že je to „pěknej cíťa“, nemyslíme to často zrovna pozitivně. A právě tenhle pocit je východiskem knihy Lenky Blažejové s podtitulem „Proč svět nutně potřebuje citlivé introvert(k)y“. Dočteme se, že introverti bývají ostatními často vnímáni jako neprůbojní jedinci, kteří se „neumějí prodat“. A že lidé, již hluboce prožívají vlastní emoce, nebo dokonce emoce cizích lidí, si často připadají nenormálně – třeba i proto, že je to vyčerpává. V publikaci věnované vysoké citlivosti a introverzi se autorka opírá o vlastní životní zkušenosti, podkládá je načtenými znalostmi a vytváří svébytný žánr ilustrované konfese. Takovéto propojení autorského textu a ilustrací s populárně naučným tématem určené (mladým) dospělým je na české knižní scéně něčím neobvyklým. Zatímco autorčina prvotina o menstruaci Moje první rudá knížka byla plná jemného humoru a cílila primárně na mladé ženy a dívky, Cíťa je méně vtipná, ale odvážnější – a myslím, že její publikum je daleko širší. Jde o ideální četbu pro ty, kdo chtějí na svět pohledět očima někoho jiného, aniž by museli sahat třeba po lyrice, pomáhat ale může také pedagogům při otevírání diskuse na téma temperamentu a emocí. Moc naopak neuspokojí čtenáře, kteří mají rádi precizní pojmosloví: introverze a vysoká citlivost se tu často objevují jako termíny téměř volně zaměnitelné. Vzhledem k žánru je to pochopitelné, ale pro potřeby školních seminárních prací bych doporučila využít spíš pojmový aparát připojený na konci knihy.