Současné povídky ze Španělska a Latinské Ameriky

„Nikdo nemůže tvrdit, že povídky by se měly psát, až když znáte jejich zákonitosti,“ prohlásil kdysi Julio Cortázar. „V první řadě totiž takové zákonitosti neexistují; nanejvýš se dá mluvit o úhlech pohledu, o určitých konstantách, které tomuto stěží zařaditelnému žánru dávají strukturu.“ To ale neznamená, že by krátké prózy unikaly přísným nárokům: dokonalou povídku Cortázar přirovnává ke kouli, kde se „žádná molekula nesmí nacházet mimo její přesné hranice“. Na následujících stránkách uvidíte, co všechno do sebe takové textové koule dokážou pojmout. V rámci projektu Ádvojky, Českého rozhlasu Vltava a Institutu Cervantes jsme společně s Blankou Stárkovou a Anežkou Charvátovou vybrali a za přispění Víta Kazmara i přeložili to nejlepší ze současné španělskojazyčné povídkové tvorby. Výběr Ádvojky se částečně kryje s rozhlasovým a díky dramaturgii Petra Gojdy si některé z otištěných povídek můžete poslechnout na webu ČRo Vltava. Na následujících stránkách najdete texty osmi dosud nepřekládaných autorek a autorů ze Španělska a čtyř latinskoamerických zemí. Argentina, z níž Cortázar s Borgesem udělali literární velmoc, tentokrát zůstala stranou, o to víc mě ale těší zastoupení Ekvádoru, Bolívie a Kostariky – bílých míst na mapě aktuálních českých překladů. Ať už se vyprávěné příběhy odehrávají v karibském pralese, ulicích metropolí, skladišti supermarketu nebo v parkovacím domě, daří se jim vypovídat jak o všednosti, tak o výjimečných a znepokojivých situacích, často jen na ploše několika odstavců. Podle Cortázara se má povídka k románu jako fotografie k filmu: je si vědomá svých omezení, ale dokáže zapůsobit jako výbušnina, která otevře mnohem širší realitu. Otočte list a přesvědčte se.

 

Zimní literární příloha A2 je samostatně neprodejnou součástí kulturního čtrnáctideníku A2 č. 25–26/2023. Připravil Michal Špína. Redakce Anežka Charvátová, Blanka Stárková, Petr Gojda, Jan Klamm. Ilustroval Alexey Klyuykov, grafická úprava Lukáš Fairaisl, jazyková korektura Věra Becková. Vychází s podporou Ministerstva kultury ČR a Institutu Cervantes.

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si A2 v elektronické podobě