Eva Drexlerová

články autora

Virtuální hypertenze

Zkoumání vztahu našich těl a jejich avatarů