#01/2024

Jiří Wolker

editor
Vydání: 3/1/2024
editorial

Je to malebná zimní scéna, jako z disneyov­ské vánoční povídky: „Zima byla krutá, venku hustě sněžilo a vanul ostrý, mrazivý vítr, který do vozu foukal všemi skulinami. Mléko, které jsem vzala na cestu pro Jiřího, zmrzlo v láhvi, a aniž jsem si byla uvědomila nebezpečí, proti všem předpisům dopravním ohřívala jsem je ve voze na lihovém kahanci, postaveném na zemi, a podávala je Jiřímu, který je s chutí popíjel. Ba i biscuit v mléce namáčený pojídal, čile přitom hovoře a rukama rozkládaje, jsa podle zdání v dobré a svěží náladě. Byla to ovšem u něho jen horečná fantazie; naprosto nevěděl, kde je a co se s ním děje.“ Takto poutavě je v knize Jiří Wolker ve vzpomínkách své matky líčen převoz smrtelně nemocného básníka domů ze sanatoria v Tatranské Poliance pár dní před jeho úmrtím 3. ledna 1924.

Jak vidíte, i tragédie mají své rozmarné, živé momenty, kterými se dá hezky uvést novoroční editorial. Zároveň nás podobné střípky upozorňují na konstruovanost čítankových portrétů i historických narativů. Jiří Wolker totiž není jen postava z literárních dějin, ale také jakési pokusné zvířátko, bezbranné a v průběhu let k lecčemu využité, na němž můžeme sledovat, jak se tyto dějiny utvářely a proměňovaly. O spletitosti wolkerovské problematiky a rozmanitosti identit či interpretací, jež byly „věčně mladému“ básníkovi posmrtně přisuzovány, koneckonců vypovídají už jeho charakteristiky: od „dělníka“ přes „lidskou včelu“ až po „vojáka proletariátu“, nebo naopak „polotovar“, neprávem vyzdvihovaný „někam, odkud pád bude působit jako katastrofa“.

Aktuální pohled na Wolkerovo dílo snad není přímo katastrofální, je však přinej­menším rozporuplný. Na následujících stranách se zastavíme u některých typických témat a motivů, jako jsou srdce, mozoly nebo třídní nenávist. Dojde i na ideologicko­-estetické „boje o Wolkera“ a na to, proč mu bylo z marxistických pozic vyčítáno maloměšťácké pojetí revoluce. Zkrátka, vrátíme se do let, kdy se nejen básníkům zdálo, že lidstvo směřuje ke „komunismu bez přívlastku“ – což není parafráze Václava Klause, ale formulace S. K. Neumanna. Od doby, kdy se „tasilo srdce“ pro dobro světa a mléko zmrzlo v láhvi, právě uplynulo století.

komentář

Selektívna štrajková bilancia

...

Závrať na pouti - na mezi

recenze čísla

Musíme se organizovat

Mezi noční můrou a splněným snem situacionistů

...
literatura

Ani včela, ani dělník

K „vnitřnímu tvrdnutí“ Jiřího Wolkera

Byl to váš básník, soudruzi

Co s Jiřím Wolkerem po konci státního socialismu?

Lidé lidem - literární zápisník

Milujeme primitivní lyriky

Anketa o čtení a nečtení Jiřího Wolkera

S tisíci živými žít budu

Wolkerův elementární jazyk revoluce

...
film

Sex je náš?

Sláva královně… naposledy

divadlo

Marná láska k domovu

Francouzská autofikce v brněnském HaDivadle

hudba

Poslouchat prostor

K sociologickému pozadí sound artu

Revoluční romantismus - muzikologický deník

Trnitá cesta ke spáse

Náboženské písně Kristin Hayter

výtvarné umění

Virtuální hypertenze

Zkoumání vztahu našich těl a jejich avatarů

...
galerie

Adamec Family: Ostrov pokladů

esej

Jugofuturismus jako past

Komunistická fantastika versus oživování minulosti

rozhovor

Předat a uchovat

S nakladateli z Take Take Take o vydávání knih

...
beletrie

Pán Děsikůň v růžové pavučině

společnost

A není to málo? - ultimátum

Avokádo v Libanonu

Superfood na misi za záchranu místní ekonomiky

Když nebesa spadla na zem

Život a doba Alfreda M. Bonanna

Spory o Šumavu

Nad knihou Politika lesa

Zbraně sovětských pětiletek

Druhý svazek reportáží a statí Jiřího Weila

minirecenze

Andreas Weber: Hmota a touha

Charlie Josephine: Já, Johan*a

Daniel Meier: City of Moloch

Dohlížet a trestat

...

Godzilla Minus One

Graham Allison: Osudová past

Jiří Fidler: Symbol Ludvík Svoboda

Miloslav Nevrlý: Chvály Zadní země

...
eskalátor

eskA2látor 1

...

eskA2látor 2

...

eskA2látor 3

...