Jaroslav Tvrdoň

články autora

Krása v banalitě techniky

Becoming a log of wood

With František Štorm about book design and typography

Stávám se špalíkem dřeva

S Františkem Štormem o knižním designu a typografii

Tak, jak to chceme my

O odvážném nakladatelství Adelphi