Martina Bařinová

články autora

Trh versus tělo

Hnus a realita v latinskoamerické literatuře

Historii píšou ženy

S Gaby Baca o feminismu, machismu a nikaragujské diktatuře