MIT Press

články autora

Bioart sleduje Duchampův odkaz

Se Stevem Tomasulou o genetickém umění