Pavel Bartošek

články autora

Selhání schwarzwaldského druida

Černé sešity – Martin Heidegger a jeho kritici

O barokních automatech

Deleuzova kniha o Leibnizovi

Život v pravdě

O filosofickém konceptu Jana Patočky