Pavel Karous

články autora

Předvoj nového života

Meziválečná umělecká avantgarda a KSČ

Umění odboje

Antifašistická tvorba první poloviny minulého století

Budoucnost už byla

Umění ve veřejném prostoru před rokem 1989 a dnes

Kapesní manuál monumentu

Kniha o pomnících a veřejném prostoru