Peter Takáč

články autora

Láska, sex a rovnosť

K prvému vydaniu Druhého pohlavia Simone de Beauvoir

V ére cynizmu

Slavoj Žižek a médiá

Ritualizujem, teda som