Viktorie Vítů

články autora

Dobře odvedená práce není vidět

O dnešní realitě (re)produkční práce v kulturních institucích

Kořínky míří dolů, rostlinka stoupá vzhůru

V hlavní roli vítající

Vítání jara v brněnské galerii Off/Format

Julie Hrnčířová: To se může jednou hodit…