Yael Sherer

články autora

The barrier was broken

End of silence surrounding sexual violence in Israel

Když se zbortí hráz

Detabuizace sexuálního násilí v Izraeli