báseň čísla

Keď hovorí báseň

Konec

Ukolébavka

Epitaf

Bez názvu

Náš základ