báseň čísla

***

Ahoj Miro

Účasť

Žíly dráty

***

Bez názvu

Ekologie