esej

Nepřekonatelná antinomie?

Úvaha nad učebnicí literatury

Proč je důležité učit literaturu

Teze, jež patří přitlouci na dveře sborovny

Jako rodné sestry

O počátcích a současnosti feminismu a antifeminismu

Kudy teče voda

Výprava podél Mlýnského potoka

Odvahu nemít strach

Proč může být krize příležitostí ke změně myšlení i společnosti

Třídění na hrdiny a zrádce

O schematičnosti výkladů protinacistického odboje

Přežijí ti nejcitlivější

Poznámky k nejnovější polské poezii

Dokud bude existovat útlak

Ohlasy Augusta Boala na české divadelní scéně

Obraz mezi obrazy

Erotický a mučednický mýtus Boženy Němcové

Lesní myšlení

O co přicházíme, neprodíráme­-li se divokým porostem