esej

Třídění na hrdiny a zrádce

O schematičnosti výkladů protinacistického odboje

Přežijí ti nejcitlivější

Poznámky k nejnovější polské poezii

Dokud bude existovat útlak

Ohlasy Augusta Boala na české divadelní scéně

Obraz mezi obrazy

Erotický a mučednický mýtus Boženy Němcové

Lesní myšlení

O co přicházíme, neprodíráme­-li se divokým porostem

Domácí práce

Poznámky k dílu Bernarda Lesfarguesa

Výprava na rudou hvězdu

Prolegomena k astropolitice

Barbaři 21. století

Třídní politika vzpoury