esej

Vágní terén

O opuštěných prostorech velkoměst

Ani dobré, ani špatné?

Stav českého školství na jaře roku 2021

Švandistovo monstrum

O Haškově fantomatickém Švejkovi

Utopie čili totalitarismus?

Andrzej Walicki a Marxův skok do říše svobody

Potřebujeme příběhy o budoucnosti

K obrazům postpandemie v populární kultuře

Jak psát o Africe

O živých a neurčitých obrazech, bez nichž se Afrika neobejde

Problém Kropotkin

O morálce a pospolitosti

Tanec na sopce

(Anti)hrdinská ženskost Agnessy Mironovové

Neviditelní červíci

Co Athanasius Kircher viděl pod mikroskopem