esej

Jak se staví zepelín

Literární kánon a česká polistopadová prozaická produkce

Komiks z Impéria

O světě na východ od Západu a na západ od Východu

Potřeba duše být vnější

Zápas o pravdu v životopisných odrhovačkách

Chcíplý pes a krásný vrah

K Hegelově dialektice a vztahu obecnosti a jednotlivosti

Sim Sin City

Zamyšlení nad Grand Theft Auto 3

Queer archivní bádání

O boji s pomíjivostí historie

Vystoupit ze tmy

Proč může být nálepka „lesbické umění“ užitečná?

Nepřekonatelná antinomie?

Úvaha nad učebnicí literatury

Proč je důležité učit literaturu

Teze, jež patří přitlouci na dveře sborovny

Jako rodné sestry

O počátcích a současnosti feminismu a antifeminismu