poezie

Jinotaje z reaktoru

Jaro v Praze

V srpnu 68 jsem poznal ženu s citem pro dějiny;

Položit na jazyk válku

Soukromé jazykolamy

Mé srdce je práh