rozhovor

Potácíme se v temnotách

S Agatou Pyzik o polské rozervanosti, nacionalismu a pohanství

Co když tu slunce nebude navždy?

S Klárou Vlasákovou o bunkrech, hororech a robotizaci kreativity

Jsi holka, nebo kluk?

S Joannou Demarco a Reb Xiberras o životě bez genderové binarity

Nejsem světice ani mučednice

S Daňou Horákovou o ženském údělu a literárním obnažování

Rovnoprávnosti nemůže být příliš

Se Zorou Hesovou o kulturních válkách a novém konzervatismu

Potřebujeme pestrost

S Jiřím Sádlem o krajinách, psaní a klimatické módě

Místo továren se zavřely parky

S Wu Ming o deníku z koronavirové epidemie a toxických příbězích

Překonávat vlastní nelidskost

S Alenou Wagnerovou o odboji, socialismu a emancipaci