rozhovor

Pořád to jede po stejné koleji

S Marko Čermákem o trampské romantice a Greenhorns

Nejistota je východiskem tvorby

S Matyášem Dlabem o potřebnosti avantgardy a decentralizace

Žádný druh tu není navěky

S Tomášem Hříbkem o mysli a umělé inteligenci

Cítím hořet Alláhovo jméno

Kočírovat spasitelské ego

S Pavlem Nepustilem o léčbě a sebeléčbě závislostí

Jugonostalgie je příznakem krize

S Ondřejem Vojtěchovským o Titově Jugoslávii a dnešním Balkánu

„Redakčně upravená“ minulost

S Irinou Galkovovou o snahách zestátnit paměť

Proti změně klimatu se nebojuje

S Radkem Vlnasem o hydrologické situaci Česka

Cvičení v trpělivosti

Se Sashou Mariannou Salzmannovou o metamorfózách času