rozhovor

Proti změně klimatu se nebojuje

S Radkem Vlnasem o hydrologické situaci Česka

Cvičení v trpělivosti

Se Sashou Mariannou Salzmannovou o metamorfózách času

Nasávat, mrdat a dělat ramena

S Arpádem Soltészem o podsvětí a investigativní žurnalistice

Není vědy bez etických aspektů

S Barbarou Prainsack o lidské genomice a demokratizaci vědy

Bioart sleduje Duchampův odkaz

Se Stevem Tomasulou o genetickém umění

Komunikovat básnicky

S Adamem Borzičem o patosu, funkci poezie a Magnesii Liteře

Kde jinde se večer setkat?

S Jiřím Vinopalem o tradiční české hospodě

O jeho světovosti jsme nevěděli

S Vladimírem Petkevičem o Nabokovově rodině a díle

Ve strašácích zahnízdí ptáci

S Errim De Lucou o Neapoli a společenské roli spisovatele

Chcete děj? Projeďte se autobusem

S nakladatelstvím Runa o vydávání překladové beletrie