veřejný prostor

Svět hlavou dolů

Urbánní revoluce Henriho Lefebvra

Misia Oslo

Hľadanie susedstva na trienále architektúry

Památkářství jako experiment

Jak zapojit památky do života?

Touha po přátelském městě

Česko­-slovenská anketa o proměnách veřejného prostoru

Co si pamatuješ? A proč?

O tíze vzpomínání ve veřejném prostoru

Hledání domova

Výstava o sociálním a dostupném bydlení

Ne na mém dvorku

Jak nahlížet na nálepku NIMBY?

Město jako budoucnost Země

Je pokračující urbanizace světa nevyhnutelná?

Deregulovaný Bělehrad

S členkami Ministarstva prostora o rozvoji srbské metropole

Strach, hnus i naděje

O roli emocí v proměnách města