Súhlasiť s aktom dávania

Současná slovenská poezie

Nóra Ružičková 

 

            •

            Kombinácia

            kvetov a snehu

            v poézii žien

červená a biela

            krv na operačnom stole

chirurgicky presný temnosvit

 

            Čo napísať na kožu

            aby malo zmysel

zarezať

            zapichnuté háčiky

            a stiahnuť?

 

            Pod snehom

            pod zemou

            pod kožou

            malé mrkvy

            hladké a lesklé prsty detí

            siahajú po niečom hlboko temnom

           

Ornament

Hrozno sa vynára

priamo plodmi zo zeme

akoby z vôle chtónického božstva

keď trhám v tejto vinici

mám pocit viny

alebo som priamo vinná

medzi presnosťou a mnohoznačnosťou

zapichnem prst do zeme

obraz sveta sa zdvojí

tak aby sa jeden mohol vychýliť

a stred sa prekryl s mojím prstom

detailom skutočnosti

na hranici abstrakcie

 

            •

Z plavby za dosah                                  oka

zaplatenej mincou zreničky:

 

            Slnečné je zdanlivo bezpečné

 

                 Miestne zväčšenie mierky

             je z paberkov mikro-mytológie

 

 Ako rozlíšiť pohyb toho kto sa pozerá

od pohybu toho kto je pozorovaný

keď celok je len detailom detailu?

                            

             Mravenčenie

            túlenie ucha k srdcu

            chúlenie malých pŕs do dlaní

            bez rezervy na tlkot

 

            namiesto obrazu Poslednej večere

            vizualizácia v štýle EKG

 

            prenášam bolesť na povrch tela

            režem a kryštalizujem

 

prežívam a simultánne zapisujem

 

            dotýkam sa

            a úmyselne obchádzam erotogénne zóny

            v zmysle estetiky svojho manifestu

           

            hladkou tvárou na chlpatej hrudi

            očami vo svete obrovských tráv

Ze sbírky Mikronauti. Banská Bystrica 1998

 

Môj vnútorný hlas intonuje

stále viac k tebe

hovorí a vlastní

je to mlynček pod vodou a strata

artikuluje malý osobný kruh

vo veľkom a neosobnom

odčíta blízky od vzdialeného

tak prudko že narážajú do seba

melie a ja som čoraz jemnejšia

nekladiem odpor – len sa prepadám

stále viac do svojho mlčania

 

Medzi mnou a predmetom výskumu

je nič.

Odstup je zahrnutý vo mne,

celkom.

Medzi mnou a predmetom výskumu

nie je rozdiel, nie je vzdialenosť.

Predmetom výskumu je prísavka,

ktorá odčerpáva odstup.

Je to moja prítomnosť,

ktorú som sa rozhodla

neprerušovať.

 Ze sbírky Osnova a útok. Bratislava 2000

 

Katarína Kucbelová

 

dych bez obsahu

ak som proces

nepatria mi kritériá bytia

 

som len akt prijatia

 

ak prijať nie je privlastniť

ak účelom nie je patriť

môže prijať znamenať súhlasiť

 

súhlasiť s aktom dávania

súhlasím s aktom dávania

 

nemôžem cítiť vďaku

môžem byť aktom vďaky

ak vďaka je účelom prijatia

 

ak som proces

nemôžem byť pre seba

účel ani dôvod

 

nemôžem

ani chcieť ani nechcieť byť

účel a dôvod

 

ak som proces

 

nemôžem chcieť ani byť

 

nemôžem nechcieť ani nebyť

 

 

stačí sa nenadýchnuť

čakám

 

priestor

 

čas medzi nádychom a výdychom

 

čas pred smrťou teraz

na hranici fyzickej námahy ticho

 

čakám vo vákuu

čakám bez dychu

 

za každou hranicou počuť

nekonečný priestor

 

šialenstvo

 

dych bez výberu

 

mením

identifikujem

sa

 

s vôňou

 

šampónu

krému na pleť

parfému

 

hľadám istotu

že neprestanú vyrábať

túto značku

 

toto je moje telo

 

zrozumiteľne

pomenovať

osloviť

identifikovať

predať

 

stereotyp vo veciach

ktoré nevyžadujú pravidelnosť      

 

jeden

pod kožou                 

všetkých          

 

kým dýcham

sústredenie

vnímam vlastnosťami

trojrozmerného

priestoru

 

v troch rozmeroch

nedokážem zodpovedne popísať

ani jeden predmet

 

bodavý pocit

bolesť

záchytný bod

 

v niekoho trojrozmernom  tele

 

neviem či preto aby som zastavila

alebo preto aby som sa pohla

 

na prázdne miesto

sa nedokážem sústrediť          

Z připravované sbírky Šport

 

 

Martin Solotruk

 

Tam tam y

o bubienky uší naveľa, naveľa

odrazu nemajú nič spoločné s dažďom.

 

Každá z kvapiek sa po svojom ukazuje

byť centrom ojedinelého vyznenia celého diania,

 

každá nás celou svojou za letu nezmerateľnou váhou

núti myslieť na čosi iné,

len nie na dážď, na prestupnú stanicu časových osí.

 

Za čo, ako taký, považovať ten dážď, čo vskutku neustále

padá

na strechy až po tom,

keď bleskovo vymkne z medzí

veci,

na ktoré si tak hrozne zvykli

a ktoré sme potichu považovali za to najväčšie prekvapenie,

aké by nám kladivko a nákovka

boli kedy schopné pripraviť...

 

Za čo považovať ten dážď...

najmä keď tu odrazu vhupnú,

                                     vyhupnú rytmy, živiace sa

z iných rytmov...

kolesá udržiavajúce v chode iné

                                       kolesá tých najrôznejších

veľkostí

už len tým, že sa samy neprestanú krútiť,

 

hojdačka preklápajúca sa

                                   medzi dvoma a tými istými

možnosťami

 

a celý zápas v spoji, spojení, kĺbe

zostáva predpokladom

                        a niekedy i konečným výsledkom

tohto pohybu,

ktorý si nevyberá.

Ak sme raz vo vnútri,

                    čo môže byť rovnako dobre i vonku,

pred svojimi ušami sa neukryjeme,

vo svojich ušiach sa neschováme,

i preto sa môže stať, že ideme na bicykli

a pískame si pri tom,

čo je asi toľko ako hltať vodu aj s lyžicou,

byť teda účastný

rovnako i na protiudalostiach,

                                   ktorými iba prechádzame.

 

Zameniteľnosť udalostí, predmetov a postáv

je a zostáva možná,

keďže miestom činu nebolo nič iné než bod

– v skutočnosti fiktívne miesto,

mohutným voľným horizontom otvorené

na všetkých stranách

rovnakým vyhliadkam – ako letisko.

 

Závisí len a len na nás, koľko

vody bude vždy nanovo pretiecť umývadlom,

aby sme vystihli ten správny okamih,

aby sa naplnili proroctvá 

                               s penou na ústach, proroctvá

umývaní zubov,

kedy sa teda slovo konečne znova stane telom

– pod sprchou,

ktorej ružica nemusí zasa mať až tak mnoho spoločného

s hviezdou.

 

Je to niečo ako šálkou čaju náhle prelomiť stenu,

nalievanie do pohára,

– aká úľava!, keď si si začínal myslieť,

že sa už bez tvojho pričinenia nikdy nič nepohne...

 

na tej vode v spáde dokážeš jazdiť i celý deň.

 

A potom, pri pisoári...,

                     náhle zvraty vo vývoji príbehu, deja.

Ďalej pôjdeš cestičkou čistučkou, bielou,

psami s úplne vyplazenými jazykmi vybehanou.

 

Takéto kráčanie by mohlo byť

                                simultánnosťou dvoch svetov,

keby si nebol s niektorými ostatnými

sklonenou hlavou zamyslený

do toho istého, spoločného sveta pod nohami.

 

Koľko tam závratného, nakoľko klamného

šramotu, hudby dokážu narobiť

dná ešte neobjavených studní?!

 

Cez sval srdca, objavnými

                          krokmi rozbúchavaný do veľkosti,

si uvedomíš, že je to nohami, čím si,

tak ako hocikto hocikde,

                              tu teraz na tejto zemi prvotný,

že nohy sú prvotné a že len nimi a kvôli nim

sme všetci, i tí nenarodení, boli pri prvom výkope.

 

Alebo aspoň chceli byť

čo najbližšie.

 

A to iba pijeme minerálku,

ktorej bubliny sa nám robia pod nohami.

Ze sbírky Tiché vojny.

Bratislava 1997

 

 

Peter Macsovszky

 

Ekonómia pohybu

Manifest z roku 1910 sa začína vyhlásením,

že rastúca potreba pravdy nemôže sa

naďalej uspokojovať s tvarom a farbou

v starom poňatí, všetko sa pohybuje

a beží, rýchlo sa mení...

 

Treba uprednostniť plynulé,

rytmické pohyby,

bez náhlych zmien smeru.

 

Pohyby rúk by mali byť jednoduché,

symetrické a protismerné, vykonávané

po prirodzených oblúkových dráhach.

 

Každý miestny pohyb,

ktorý nazývame prenosom,

je alebo piamočiary, alebo zmiešaný,

pretože sú to dva jediné

jednoduché pohyby.

 

Je to organizácia kinetických prvkov,

výraz času a priestoru,

dosiahnutý abstraktným zobrazením pohybu.

 

Obidve ruky by mali pracovať súčasne

a okrem plánovaných prestávok

by nemali byť súčasne v nečinnosti.

 

Sú aj dva ďalšie spôsoby nehmotného pohybu,

ktorý môže doiahnuť krajnú rýchlosť.

Je to svetlo a tieň.

 Ze sbírky Strach z utópie. Bratislava 1994

 

Punti Fermi

v polkruhu: desať postáv.

pozadie: apsida, porfýrové pilastre,

valená kazetová klenba,

mramorová lastúra...

 

telá žien, nositeliek nepokoja

a možno aj života:

plné pevné telesá,

predovšetkým.

 

čistota obradu. ako Voda chladné,

číre Svetlo: rozptýlené

a rozptyľujúce

vo večných vesmírnych Súzvukoch

jemných ružových a fialkastých

 

tónov.

 

telesá: vždy dôstojné. definitívne.

milované objemy. hlboké, vnútorné.

nikdy nevyzradené utrpenie.

 

niekedy bezradné.

 

znepokojujúci detail: Vajce,

uprostred apsidy zniesol ho

Ibis alebo Pchan-ku

 

Vajce vôd, brucho premeny,

prameň zeme

alebo renesančný symbol

uzavretého priestoru.

Ze sbírky Ambit. Banská Bystrica 1995

 

 

 

 

 

Trvanie jed(i)ného osamelého textu

Text, ktorý je v tomto okamihu, či už vizuálne alebo audiálne predvádzaný (sprístupňovaný), možno pochopiť aj ako predbežný, prípravný text k tomuto textu.

 

Život jediného osamelého ( alebo aj poprepá-

janého) textu v celkovom, univerzálnom a tvarovo nepostihnuteľnom bytí všetkých textov nemá

lineárne smerovanie.

 

(Život jediného osamelého textu nemá a sotva môže mať závažnejší význam. A keďže sa

neprejavuje ako lineárny pohyb, nemožno

vymedziť ani jeho začiatok ani jeho koniec.)

 

Text, sa počas svojho trvania, usiluje zhodiť svoju textovosť a  tak v  obnaženej podobe vyjaviť

duchovnú silu, ktorá ho vymodelovala.

 

Čiastočné bytie všetkých textov v  živote jediného osamelého ( alebo aj poprepájaného ) textu,

prevteľovanie ilúzií a odkazov používa na to, aby

zmiernilo bremeno svojho trvania.

 

Každá osamelosť každého textu je v  polohe čo i len domnienok fenomén označiteľný za absurdný a  v  prípade nášho diela ( destilácie textu )

spochybniteľný...

 Ze sbírky Cvičná pitva. Banská Bystrica 1997

 

Stránku připravila Ľubica Somolayová.

Nóra Ružičková (1977) vystudovala vysokou školu výtvarného umění a vydala tři básnické sbírky Mikronauti (1998), Osnova a útok (2000) a Beztvárie (2004). Její poezie se zabývá jevem chladné anestezie, neosobního odstupu; tematizuje potenciální či reál­nou bolest, způsobenou ostrými hranami jednotlivostí světa. V prvních dvou sbírkách se snaží s chirurgickou přesností zachytit zákruty vlastního prožívání. Když se to nedaří, zpochybňuje jeho autenticitu, prověřuje ho destrukcí. Rána je pro lyrický subjekt objektem zkoumání a báseň experimentem, kde je styčný prostor mezi sebou a představách o sobě. Pozorování ženského těla a jeho zrání přináší mj. formu básně jako záznam performance či instalace.

 

Katarína Kucbelová (1979) studovala filmovou dramaturgii. Vydala sbírku básní Duály (2003), její básně vyšly v antologii The End of the Line, The Arc antology of new poetry from east and central Europe (2004). Kromě poezie se věnuje filmové scenáristice. V roce 2006 jí vyjde sbírka Šport. Dominantou jejích textů je vizuální princip: zvědavě pozoruje koloběh samovolného vtékání látky do formy. Jsoucno je po stvoření ještě tvarovatelné, plastické. Poezie Kucbelové je zaměřená na dynamiku, procesuálnost, nesoustředí se na detail, neudrží na něm pozornost.

 

Martin Solotruk (1970), absolvent angličtiny a slovenštiny na FF UK v Bratislavě. Překládá současnou anglofonní poezii a drama. Vydal básnické sbírky Tiché vojny (1997) a Mletie (2002), v roce 2006 vydá knihu Planktón gravitácie. Od roku 2003 každoročne organizuje mezinárodní festival poezie Ars Poetica (viz A2 č. 8/2005). Básník je slovenskou kritikou považován za osamělého běžce, psalo se o jeho návaznosti na Štrpku, Ondruše nebo či Mihalkoviče, a to především v autorském sou­středění na vizuálně silné detaily, ale i důsledné rozlišování jemných abstrakních nuancí. Svět je u něj podán jako hřistě rozmanitostí, přičemž každou z nich pomalu a důkladně rozkládá na původní složky, sekvence. To se projevuje i v prostorově velkorysém až marno­tratném urbanistickém pásmu Mletie.

 

Peter Macsovszky (1966) studoval pedagogickou fakultu v Nitře (slovenština, výtvarná výchova, angličtina). Publikoval sbírky Strach z utópie (1994), Ambit (1995), Amnézia (1995), Súmrak cudnosti (1996, pod synonymem Petra Malúchová), Cvičná pitva (1997), Álbonctan (1998, maďarsky), Sangaku (1998) Súmračná reč (1999) či sbírku textů Lešenie a laná (2004). Debut měl formu komponovaných výstřižků z odborné, (nej­častěji uměnovědné), populární i pseudovědecké literatury. Kritik Milan Hamada jej označil za hravého básnického scientistu. Básníkův jazyk je vhodný pro na experimenty v literární laboratoři. Sám si vytvořil badatelské zkumavky: žánr „steril“ či básnickou „paragrastrofu“. V básnickém traktátu Cvičná pitva (1997) nastal přesun od poezie k esejistice, filosofii až esoterice. Důraz je kladen na nelineárnost a procesuálnost myšlení; lyrický subjekt se „rozpouští“ ve vjemech.