Animace ve všech svých podobách

Ve dnech 6. až 9. prosince proběhl v Olomouci již šestý ročník festivalu animovaných filmů PAF 2007. Pro tento rok se pořadatelé rozhodli překvapit návštěvníky neobvyklým tematickým blokem nazvaným Animace ve službách propagandy, kde byly v národnostně rozlišených polských, českých či amerických projekcích připomenuty filmy ovlivněné dobovou ideologií. Z mého pohledu však i přes tento dramaturgicky odvážný počin dominoval letošní přehlídce především rozsáhlý výběr animace nizozemské, uvedený pod názvem Holandské opojení. Pořadatelé připravili v rámci této sekce jak bloky věnující se klasikům animované tvorby země tulipánů (jako jsou např. Paul Driessen, Michael Dudok de Wit či Gerrit van Dijk), tak i pohled na současnou autorskou scénu. Mezi nejvýraznější body programu bych pak určitě zařadila prezentaci mladého animátorského studia Job, Joris en Marieke Studio, nesoucí křestní jména všech svých tří členů, původní profesí designérů. A právě spojení znalostí designu a animované techniky činí tvorbu tohoto tvůrčího minitýmu na první pohled rozpoznatelnou. Přítomná animátorka Job, Joris en Marieke studia navíc doplnila ukázky autorské tvorby o přehled „prací na zakázku“, čímž nabídla nevšední vhled do života animovaného studia v praxi a zároveň ukázala, že ani při vzniku objednávkové tvorby není nutné slevit nic ze své umělecké kreativity. Musím přiznat, že třeba mnoho e-letáků (animace posílané mailem, plnící obvykle funkci reklamy či pozvánky) mě svou originalitou zaujalo mnohem více než leckterý nenápaditý a nudný film. Stejně tak i výrobu po designové stránce do posledního detailu propracovaných figurek, vystupujících ve studiových filmech, lze jen stěží brát jako uměleckou úlitbu, když si vedle nich postavíte panáčky z Teska. Bylo zkrátka příjemné slyšet (namísto stížností na omezující požadavky trhu) optimistický názor, že zadání kvalitu či nekvalitu umělecké tvorby nevytváří. Evidentně o tom vědí i pořadatelé PAF, a nevyhýbají se tak prezentaci animace ve všech jejich současných podobách. Kéž by podobný moderní přístup zastávalo více animovaných festivalů.